Filosofija un ilgtspēja

Filosofija un ilgtspēja

Svarīgākais mērķis ir nākotne.

Uzņēmums, kurš transportē nākotni, jau šodien rūpējas par rītdienas pasauli. Apkārtējās vides aizsardzība ir būtiska tēma transporta nozarē. To pastiprināti uzsver arī VDA, Automobiļu industrijas apvienība. Šeit, Krone, jau daudzus gadus puspiekabju ražošanā mēs pievēršam uzmanību ilgtspējai un tādēļ attīstām ne tikai nākotnes izstrādājumus, kuri ekoloģijas un ekonomikas jomā nosaka jaunus standartus. Ilgtspēja ir uzmanības centrā arī ražošanas laikā.

Apkārtējās vides aizsardzība visās jomās -kravas transportlīdzekļu attīstības, ražošanas un pārdošanas jomām mums ir sertificēta apkārtējās vides pārvaldības sistēma. Mēs konsekventi sekojam emisiju, trokšņu un smaku samazināšanai, kā arī atkritumu un notekūdeņu minimizēšanai. Mūsu uzņēmuma ēkās enerģijas un ūdens patēriņš ir pēc iespējas zemāks un tajās tiek izmantotas enerģijas un siltuma reģenerēšanas iekārtas. Visas apkārtējās vides saglabāšanas prasības tiek ņemtas vērā.

Izstrādājumi, kuri sargā nākotni - apkārtējās vides aspekts ir arī mūsu izstrādājumu koncepcijas uzmanības centrā. Pāris piemēri: transportēšanas efektivitāte. Jo vairāk piekabē var iekraut, jo mazāk piekabēm ir jāatrodas uz ceļa. Ritošā daļa un uzbūve. Šeit mēs izmantojam ietaupīšanas potenciālu ar gaisa un ripošanas pretestību. Akustika: mēs mēģinām samazināt riepu trokšņus un troksni kraušanas laikā. Izolācija: mūsu furgoniem it īpaši Douplex tehnoloģijas nodrošina labāku izolāciju un tādējādi zemāku enerģijas patēriņu. Lai mūsu piekabes līdz pēdējai detaļai darbotos energoefektīvi, mēs mēģinām veidot videi draudzīgu balstiekārtu un pat gaismas iekārtu.

Rītdienas pasaule ir mūsu galvenais uzdevums - arī nākamajiem gadiem KRONE ir noteikusi augstus apkārtējās vides saudzēšanas mērķus. Tādēļ ne tikai vides jautājumos pilnvarotā persona nodrošina detalizētu visu būtisko datu analīzi un dokumentāciju, bet arī Krone uzņēmuma vadība personīgi rūpējas par vides jautājumiem.