Krone Cool Liner Pharma

Cool Liner Pharma

Vācijas medikamentu likums nosaka prasības attiecībā uz medikamentu vai farmaceitisko vielu uzglabāšanu un transportēšanu: 7. pantā ir šādi nosacījumi: “Izejvielas, starpprodukti un gala produkti, kā arī saglabātie paraugi ir jāuzglabā tā, lai to kvalitāte netiktu negatīvi ietekmēta un lai tos nevarētu sajaukt. Uzglabāšanas un transportēšanas kritiskie parametri ir jākontrolē un jāpieraksta, lai apstiprinātu atbilstību prasībām. [..] Krājumu traukiem un uzņēmuma iekšējiem transportēšanas traukiem jābūt tādiem, lai tie neietekmētu satura kvalitāti.”

Šīm likumdošanas aktos noteiktajām prasībām lieliski atbilst Cool Liner Pharma. To apstiprina Pharmaserv GmbH & Co. KG, kā arī European Institute for Pharma Logistics GmbH sertifikāti. Pharmaserv sertificē KRONE transportlīdzekli ražotnē Libtēnā. Vairāku dienu darbības testā ar KRONE Telematics aprīkotie Cool Liner tiek pārbaudīti smagos apstākļos. Lai to paveiktu, transportlīdzekļa virsbūvē noteiktās pozīcijās tiek novietoti neskaitāmi datu reģistrētāji, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu temperatūras datu monitoringu un iespēju pierādīt viendabīgu temperatūras sadalījumu virsbūvē. Papildus notiek nepārtraukta ārēja novērošana un kontrole, izmantojot KRONE Telematics portālu. Rezultāts: farmācijas industrijas pieprasītās vērtības, piemēram, laba virsbūves termiskā izolācija, viendabīgs temperatūras sadalījums, kā arī īpašas higiēnas prasības materiālu izvēlē un apstrādē, ir nevainojami ievērotas.

 Turklāt KRONE Cool Liner var arī uzrādīt EIPL sertifikātu. Šo apliecību izsniedz European Institute for Pharma Logistics GmbH, kas ir specializējies zināšanu tālāk nodošanā un pakalpojumos saskares vietā starp farmāciju un loģistiku. KRONE piedāvā Cool Liner ar farmācijas sertifikātu un dažādiem aprīkojuma variantiem. Saldēšanas iekārtas var tikt iemontētas gan mono, gan arī multitemperatūras aprīkojumā. Ir pieejami modeļi Carrier Vector 1950 T, kā arī Thermon King SLXe 400 un SLXe Spectrum (pēc izvēles attiecīgi ar atbilstošu papildu iztvaicētāju). 

Acīmredzamas prieksrocības

  • Atkrīt IQ (instalācijas kvalifikācijas) un OQ (funkciju kvalifikācijas) izdevumi (praksē nepieciešams katram transportlīdzeklim).
  • Drošība attiecībā uz treilera atbilstību farmācijai.
  • Laika un izmaksu ietaupījums.
  • Vajadzības gadījumā atbalsts ar PQ (jaudas kvalifikācija).

Papildu iespējas

Vai Jums ir jautājumi?

Lūdzu, izmantojiet saziņas formu (veidni) Saziņas forma
Vai atrodiet kontaktpersonu tuvākajā apkaimē

DATU LAPAS

Informācija par datu lapām atrodama šeit: