Profi Liner Multi Steel

Profi Liner Multi Steel

Taupa laiku, izmantojot noslēgtu formu

KRONE Profi Liner Multi Steel sniedz risinājumu konstrukcijas tērauda plākšņu, režģu siju un 2D/3D elementu kravas nostiprināšanai, izmantojot noslēgtu formu. Papildus būtiskam drošības un laika ieguvumam attiecībā pret parasto nostiprināšanu virzienā uz leju ar lielu skaitu spriegošanas siksnu KRONE sistēma piedāvā ātrāku transportlīdzekļa kontroļu veikšanu, ko veic policija vai kravu pārvadājumu valsts aģentūra. Profi Liner Multi Steel atkarībā no jūsu vajadzībām ir pieejams gan kā Plato, gan kā modelis ar bortiem. 

Profi Liner Multi Steel padara nevajadzīgu darbietilpīgo un laikietilpīgo nostiprināšanu virzienā uz leju. Nostiprinot virzienā uz leju, tiek paaugstināta berze starp kravu un kravas platformu. Spēkam, ar kādu stiprināšanas līdzekļi spiež uz kravu, ir jānonāk līdz kravas apakšai, lai palielinātu berzi starp kravu un kravas platformu. Tieši šo efektu, nostiprinot virzienā uz leju ar elastīgām konstrukcijas tērauda plāksnēm, var sasniegt tikai ar milzu darbu. Turklāt pastāv risks, ka 2D/3D elementi, nostiprinot virzienā uz leju, var tikt sabojāti. Tādēļ šādu kravu transportēšanai noslēgta forma ir labākais risinājums. KRONE maināmo statņu sistēma nodrošina noslēgtu formu un ir piemērota, lai konstrukcijas tērauda plāksnes tiktu nostiprinātas atbilstoši VDI 2700 kravas nostiprināšanas noteikumiem. Pateicoties statņu tehnikai ar augstāku lietderīgo slodzi, var  transportēt platākas un augstākas kravas nekā ar citiem iekraušanas direktīvā ieteiktajiem nostiprināšanas risinājumiem. Citas priekšrocības: pareizai nostiprināšanai ir nepieciešamas tikai dažas roku kustības, standartiem atbilstoša nostiprināšana ir daudz ātrāka, nekā to var paveikt ar parastām nostiprināšanas metodēm. Turklāt kravas nostiprināšana lielākoties ir iespējama, atrodoties uz zemes. Bīstamā “vingrošana” uz plāksnēm ir palikusi pagātnē.

Acīmredzamas prieksrocības

  • Noslēgtas formas nostiprināšana.
  • Augstāka elastība dažādām kravām.
  • TÜV Nord pārbaudīts.
  • 50% laika ietaupījums kravas nostiprināšanas laikā.
  • Ātrākas policijas un kravu pārvadājumu valsts aģentūras veiktās transportlīdzekļa kontroles.
  • Kravas nostiprināšanas sertifikāts konstrukcijas tērauda plāksnēm atbilstoši VDI 2700.
  • Optimizēta svara iespraužams statņi ar integrētām savilkšanas siksnas vadotnēm.

Papildu iespējas

Tehniskā informācija

Tips: SDP 27 eLB3-BS
Vilcēja seglu ierīces slodze: 12 000 kg
Ass slodze: 27 000 kg (tehniski iespējamais)
Atļautā pilnā masa: 39 000 kg (tehniski iespējamais)
Pašmasa: Apm. 6 840 kg
Lietderīgā slodze: Apm. 32 160 kg (tehniski iespējamais)
Piekabināšanas augstums: 1 150 mm (nepiekrauts)
Ass attālumi: 1310 mm
Gabarīta augstums priekšā: 125 mm
Aile iekšējam garumam: 13 620 mm
Aile iekšējam platumam: 2 480 mm
Iekraušanas augstums sānos ailē: 2 575 - 2 800 mm
Platums ārpusē: 2 550 mm
Standarta modeļa gabarīti un svari Downloads

Vai Jums ir jautājumi?

Lūdzu, izmantojiet saziņas formu (veidni) Saziņas forma
Vai atrodiet kontaktpersonu tuvākajā apkaimē

DATU LAPAS

Informācija par datu lapām atrodama šeit: