Datu aizsardzība

Priecājamies, ka apmeklējat mūsu internetvietnes. Turpmāk vēlamies Jūs informēt par rīcību ar Jūsu datiem saskaņā ar datu aizsardzības regulas (GDPR) 13. pantu.

Atbildīgā persona

Par datu iegūšanu un apstrādi ir atbildīga uzņēmumā minētā persona.

Lietošanas dati

Kad apmeklējat mūsu internetvietnes, mūsu tīmekļa serverī statistiskiem nolūkiem protokola veidā īslaicīgi tiek saglabāti tā dēvētie lietošanas dati, lai uzlabotu mūsu internetvietņu kvalitāti. Šajā datu komplektā ietilpst:

  • vietne, no kuras tika pieprasīts fails,
  • faila nosaukums,
  • pieprasījuma datums un laiks,
  • pārsūtīto datu daudzums,
  • piekļuves statuss (pārsūtīts fails, nav atrasts fails),
  • izmantotā tīmekļa pārlūka tipa apraksts,
  • pieprasošā datora IP adrese, kas tiek saīsināta tā, ka vairs nav iespējams izveidot saikni ar personu.

Minētie protokola dati tiek saglabāti tikai anonīmi.

Datu pārsūtīšana trešajām personām

Mēs pārsūtam Jūsu datus GDPR 28. pantā minētās apstrādes ietvaros pakalpojumu sniedzējiem, kuri mūs atbalsta mūsu internetvietņu darbībā un ar to saistītajos procesos. Mūsu pakalpojumu sniedzējiem ir stingri jāievēro mūsu norādījumi un attiecīgās līgumsaistības. Tie var būt, piemēram, tīmekļa analīzes pakalpojumu sniedzēji.

Datu pārsūtīšana trešajām valstīm

Ir iespējams, ka personas dati tiek pārsūtīti uz trešajām valstīm, proti, ārpus ES. Šajā gadījumā mēs esam parūpējušies par pietiekamu datu aizsardzības līmeni: Google un Facebook (ASV) gadījumā pietiekams datu aizsardzības līmenis izriet no attiecīgās dalības Privacy Shield nolīgumā (GDPR 45. panta 1. punkts).

Sīkfaili

Mūsu internetvietnēs mēs lietojam sīkfailus. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas var tikt saglabāti jūsu gala ierīcē un nolasīti. Pastāv sesijas sīkfaili, kas tiek izdzēsti uzreiz pēc pārlūka aizvēršanas, un pastāvīgie sīkfaili, kas tiek saglabāti ilgāk par atsevišķu sesiju. Sīkfaili var ietvert datus, kas padara iespējamu lietotās ierīces atpazīšanu. Tomēr daļēji sīkfaili ietver arī vienīgi informāciju par konkrētiem iestatījumiem, kam nav saiknes ar personu.

Mūsu internetvietnēs mēs lietojam sesijas sīkfailus un pastāvīgos sīkfailus. Apstrāde notiek, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta pirmā teikuma f) apakšpunktu, lai optimizētu lietotāja virzību, kā arī pielāgotu mūsu internetvietnes izskatu.

Jūs varat iestatīt savu pārlūku tā, ka tas informēs jūs par sīkfailu izvietojumu. Tādā veidā Jums būs pārredzama sīkfailu lietošana. Turklāt sīkfailus katrā laikā var izdzēst ar attiecīgu pārlūka iestatījumu un nepieļaut jaunu sīkfailu izveidi. Ievērojiet, ka tad mūsu internetvietnes var netikt optimāli attēlotas un dažas funkcijas tehniski vairs nav pieejamas.

Google Analytics

Lai mūsu internetvietne tiktu lietota atbilstoši vajadzībām, mēs izveidojam pseidonīmus lietošanas profilus, izmantojot Google Analytics. Google Analytics lieto sīkfailus, kas var tikt saglabāti jūsu gala ierīcē un nolasīti. Šādā veidā mēs spējam atpazīt atkārtotus apmeklētājus un saskaitīt kā tādus. Datu apstrāde notiek, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta pirmā teikuma f) apakšpunktu un attiecīgi TMG 15. panta 3. punktu, lai noskaidrotu, cik bieži dažādi lietotāji atver mūsu internetvietnes.

Ar sīkfailiem radītā informācija par to, kā Jūs lietojat šo internetvietni, parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta. Tā kā šajā internetvietnē mēs esam aktivizējuši IP anonimizēšanu, jūsu IP adresi Google pirms tam saīsinās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta (pietiekams datu aizsardzības līmenis saskaņā ar GDPR 45. panta 1. punktu izriet no Google dalības Privacy Shield). Turklāt ar Google LLC (ASV) mēs esam noslēguši līgumu par apstrādi saskaņā ar GDPR 28. pantu. Saskaņā ar to Google tās rīcībā esošo informāciju tā izmantos tikai stingri paredzētiem mērķim, lai izvērtētu mūsu internetvietnes lietošanu un sagatavotu pārskatus par internetvietnes aktivitātēm.

Jūs katrā laikā varat iebilst pret savu datu apstrādi. Šim nolūkam izmantojiet kādu no šīm iespējām:

Jūs varat nepieļaut sīkfailu saglabāšanu ar attiecīgu jūsu pārlūkprogrammatūras iestatījumu; tomēr mēs informējam, ka šādā gadījumā Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas šīs internetvietnes funkcijas pilnā apjomā.

Turklāt Jūs varat nepieļaut ar sīkfailiem radīto datu par to, kā jūs lietojat internetvietni, (un jūsu IP adreses) uzskaiti Google, kā arī šo datu apstrādi Google, no šīs saites (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) lejupielādējot un instalējot pieejamo pārlūka spraudni.

Turklāt Jūs varat nepieļaut uzskaiti, ko veic Google Analytics, klikšķinot uz šādas saites. Tiek izveidots Opt-Out sīkfails, kurš pastāvīgi nepieļauj Jūsu datu uzskaiti, kad apmeklējat šo internetvietni. Klikšķiniet šeit, lai iebilstu pret Jūsu datu apstrādi Google Analytics.

Datu drošība

Lai pēc iespējas visaptveroši aizsargātu datus pret nevēlamu piekļuvi, mēs veicam tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Mūsu vietnēs mēs izmantojam šifrēšanas metodi. Jūsu dati no Jūsu datora uz mūsu serveri un otrādi internetā tiek pārsūtīti, izmantojot TLS šifru. Jūs to redzat pēc tā, ka Jūsu pārlūka statusa joslā ir redzams slēdzenes simbols un adreses rinda sākas ar.

Google remārketinga (Google Remarketing) tehnoloģijas

Mēs izmantojam Google Cross Device remārketinga (Cross-Device Remarketing) tehnoloģijas, lai, balstoties uz Jūsu apmeklējumu mūsu internetvietnēs, mēs Jums varētu radīt mērķtiecīgu reklāmu citās internetvietnēs. Datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta pirmā teikuma a) apakšpunktu.

Kā darbojas remārketings?

Ja vēlaties apmeklēt mūsu internetvietnes, ir iespējams, ka Google atver Jūsu pārlūka vai Jūsu gala ierīces atpazīšanas pazīmes (piemēram, izveido tā dēvēto pārlūka digitālnospiedumu), izvērtē Jūsu IP adresi vai saglabā atpazīšanas pazīmi maza teksta faila formā Jūsu gala ierīcē (piemēram, tā dēvēto Third Party sīkfailu). Turklāt ir iespējams, ka Google Jūsu apmeklējumu mūsu internetvietnēs sasaista ar vienu vai vairākām šīm atpazīšanas pazīmēm un saglabā, lai citās internetvietnēs Jums parādītu mūsu reklāmu.

Iepriekš raksturotās atpazīšanas pazīmes ir izveidotas kā pseidonīms, un Google tās var izmantot, lai atpazītu Jūsu gala ierīci citās internetvietnēs. Piemēram, ja apmeklējat vietni, kas piedalās displeja reklāmas tīklā (tātad parāda reklāmu Google uzdevumā), Google var atpazīt Jūsu gala ierīci un Jūsu pārlūku pēc iepriekš minētajām pazīmēm.

Turklāt mūsu internetvietnes mēs varam aprīkot ar tā dēvētajiem “remārketinga tagiem”. Tas nozīmē, ka mēs mūsu internetvietnēs varam iekļaut atslēgvārdus, kuri satur izteikumus par rādītās lapas saturu (piemēram, produktu vai pakalpojumu kategorija). Atslēgvārdi, ko mēs izmantojam, nesatur ne personisku, ne sensitīvu informāciju. Google saņem un saglabā šos atslēgvārdus pie iepriekš minētajām atpazīšanas pazīmēm. Tātad, ja Jūs apmeklējat vietni, kurai mēs esam noteikuši konkrētas produktu kategorijas atslēgvārdus, Google saglabā šo atslēgvārdu un pievieno to Jūsu atpazīšanas pazīmēm.

Tā mēs Google varam pilnvarot tādas reklāmas ieslēgšanu citās internetvietnēs, kas atkarīga no pie mums apmeklētajām vietnēm. Tātad, ja Jūs apmeklējat citu internetvietni, kas piedalās Google ekrāna reklāmas tīklā, pēc atpazīšanas pazīmēm un pie šīm atpazīšanas pazīmēm saglabātajiem atslēgvārdiem Google var atpazīt, vai un, ja nepieciešams, kāda mūsu reklāma Jums ir jāparāda.

Papildu informācija par Google remārketinga (Google Remarketing) tehnoloģijām ir pieejama https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Ko nozīmē Cross Device remārketings (Cross-Device Remarketing)?

Ja ar saviem pieteikšanās datiem piesakāties Google pakalpojumos vai izmantojat vienu vai vairākus savus Google kontus, Google var sasaistīt dažādu pārlūku un gala ierīču atpazīšanas pazīmes. Tātad, ja Google ir izveidojis savu atpazīšanas pazīmi Jūs lietotajam klēpjdatoram, stacionārajam datoram vai Jūsu lietotajam viedtālrunim vai planšetei, šīs atpazīšanas pazīmes var tikt pievienotas viena otrai, tiklīdz ar saviem pieteikšanās datiem lietojat vai esat lietojis Google pakalpojumu. Šādā veidā Google var mērķtiecīgi veikt mūsu reklāmas kampaņas arī plašāk. Tomēr Google to darīs tikai tad, ja agrāk esat sniedzis Google piekrišanu šādai datu apstrādei.

Jums ir iespēja veikt reklāmas iestatījumus

Jūsu katrā laikā varat iebilst pret šo reklāmas formu. Lai to izdarītu, atveriet vietni https://support.google.com/ads/answer/2662922un deaktivizējiet personalizēto reklāmu. Ievērojiet, ka šie iestatījumi, iespējams, neietekmēs visas gala ierīces un pārlūkus. Papildu informāciju skatiet arī https://support.google.com/ads/answer/2662922.

Facebook remārketings (Facebook Remarketing)

Šī internetvietne izmanto Facebook Inc. (“Facebook”) remārketinga funkciju “Custom Audience”. Šī funkcija ir paredzēta, lai šīs internetvietnes apmeklētājiem sociālā tīkla Facebook apmeklējuma ietvaros prezentētu interesēm atbilstošu reklāmu (“Facebook Ads”). Šim nolūkam šajā internetvietnē ir iestrādāts Facebook izsekošanas pikselis. Ar šo izsekošanas pikseli internetvietnes apmeklējuma laikā tiek izveidots tiešs savienojums ar Facebook serveriem. Šajā gadījumā Facebook serverim tiek paziņots, ka jūs esat apmeklējis šo internetvietni un Facebook piesaista šo informāciju jūsu personiskajam Facebook lietotāja kontam. Papildu informāciju par to, kā Facebook iegūst un izmanto datus, un par attiecīgajām jūsu tiesībām un iespējām aizsargāt savu privāto dzīvi skatiet Facebook datu aizsardzības norādījumos https://www.facebook.com/about/privacy/."

Jūs varat deaktivizēt Facebook remārketinga funkciju “Custom Audiences” šeit https://www.facebook.com/settings?tab=ads§ion=oba&view. To var izdarīt laikā, kad esat pieteicies Facebook.

Įterpti „YouTube“ vaizdo įrašai

Kai kuriuose tinklalapių įdėtiniuose puslapiuose mes įterpiame „YouTube“ vaizdo įrašų. Atvėrus šiuos įdėtinius puslapius įkeliamas „YouTube“ turinys. Taip „YouTube“ gauna ir Jūsų IP adresą, kurio reikia turiniui atverti. Iš esmės mes neturime jokios įtakos tolesniam duomenų tvarkymui „YouTube“ platformoje. Tačiau įterpdami vaizdo įrašus mes aktyvinome „YouTube“ siūlomą išplėstinį duomenų apsaugos režimą.

Google Maps

Žemėlapiams rodyti ir nuorodoms kurti naudojame „Google Maps“. „Google Maps“ valdo „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV. Jei naudojate „Google Maps“ žemėlapį, pvz., spustelėję ten mūsų nurodytas vietas, mūsų žiniomis, informaciją apie Jūsų naudojimą (visų pirma Jūsų kompiuterio IP adresą) galima perduoti į „Google LLC“ serverį JAV ir ten išsaugoti. Asmens duomenų tvarkymas naudojant techniškai būtinus slapukus ir Jūsų IP adresą remiasi BDAR 6 str. 1 d. 1 psl. f punktu tuo pagrindu, kad mūsų sukurtas tinklalapis Jums būtų kuo tinkamesnis. Su tolimesniu „Google LLC“ vykdomu duomenų tvarkymu mes nesusiję. Jei norite naudotis serveriu, taip pat perskaitykite „Google Maps“ naudojimo nuostatas. „Google Maps“ naudojimo sąlygas rasite adresu: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps/ .

Išsamios informacijos apie „Google“ duomenų apsaugą rasite adresu: https://policies.google.com/privacy. Jei nesutinkate, kad „Google LLC“ tvarkytų Jūsų duomenis, nesinaudokite žemėlapiu arba savo naršyklėje išjunkite „Java Script“ funkciją, kad matytumėte tik ribotą vaizdą.

Iekļautie YouTube video

Dažās apakšlapās mēs iekļaujam YouTube video savā internetvietnē. Šo apakšlapu atvēršana izraisa YouTube satura atvēršanu. Turklāt YouTube saņam arī jūsu IP adresi, kas tehniski ir nepieciešama satura atvēršanai. Mēs principā nevaram ietekmēt turpmāko datu apstrādi, ko veic YouTube. Tomēr, iekļaujot video, mēs esam aktivizējuši YouTube piedāvāto plašākas datu aizsardzības režīmu.

Google Maps

Mēs izmantojam Google Maps, lai attēlotu kartes un izveidotu piebraukšanas plānus. Google Maps pārvalda Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Ja izmantojat Google Maps karti, piemēram, klikšķinot uz mūsu tur norādītajām atrašanās vietām, cik mums zināms, informācija par jūsu veikto lietojumu (it īpaši jūsu datora IP adrese) var tikt pārsūtīta uz Google LLC serveri ASV un tur saglabāta. Personas datu apstrādes, izmantojot tehniski vajadzīgos sīkfailus un jūsu IP adresi, juridiskais pamats ir GDPR 6. panta 1. punkta pirmā teikuma f) apakšpunkts, lai pēc iespējas optimizētu mūsu interneta piedāvājumu atbilstoši jūsu vajadzībām. Mēs nevaram ietekmēt, kā Google LLC papildus apstrādā datus. Ja vēlaties izmantot šo pakalpojumu, lūdzu, izlasiet arī Google Maps lietošanas noteikumus. Google Maps lietošanas noteikumus skatiet: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps/ .

Detalizēta informācija par Google datu aizsardzības noteikumiem ir sniegta arī : https://policies.google.com/privacy. Ja nepiekrītat, ka Google LLC veic datu apstrādi, neizmantojiet karti vai deaktivizējiet Java-Script funkciju savā pārlūkā, lai saņemtu tikai nepilnīgu skatu.

WiredMinds

Mārketinga un optimizēšanas mērķiem šajā internetvietnē tiek izmantoti WiredMinds AG (www.wiredminds.de) produkti un pakalpojumi. Šajā gadījumā tiek iegūti, apstrādāti un saglabāti dati, no kuriem ar pseidonīmu tiek izveidoti lietošanas profili. Kur vien iespējams un noderīgi, lietošanas profili tiek pilnībā anonimizēti. Šim nolūkam var izmantot sīkfailus. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek saglabāti apmeklētāja interneta pārlūkā un ir paredzēti interneta pārlūka atpazīšanai.

DIegūtie dati, kas var ietvert arī personas datus, tiek nosūtīti WiredMinds vai WiredMinds tos iegūst tieši. WiredMinds drīkst izmantot informāciju, kas apmeklējumu rezultātā tiek atstāta internetvietnēs, lai izveidotu anonimizētus lietošanas profilus. Šajā gadījumā bez atsevišķi piešķirtas attiecīgās personas piekrišanas iegūtie dati netiek izmantoti, lai personīgi identificētu šīs internetvietnes apmeklētāju, un tie netiek sasaistīti ar personas datiem par pseidonīma lietotāju. Ciktāl tiek iegūtas IP adreses, tās uzreiz pēc iegūšanas tiek anonimizētas, izdzēšot pēdējo ciparu bloku.

Katrā laikā ar ietekmi uz nākotni var iebilst pret datu iegūšanu, apstrādi un saglabāšanu. Izslēgšana no internetvietnes izsekošanas.

Kontaktveidlapa

Jums ir iespēja sazināties ar mums, izmantojot kontaktveidlapu. Lai varētu izmantot mūsu kontaktveidlapu, mums ir vajadzīgs jūsu vārds, uzvārds, adrese un e-pasta adrese. Jūs varat sniegt papildu informāciju, bet tas nav obligāti.

Apstrādes juridiskais pamats ir GDPR 6. panta 1. punkta pirmā teikuma f) apakšpunkts. Mēs izmantosim jūsu datus vienīgi pieprasījuma apstrādei.

Jūsu kā lietotāja tiesības

Jūsu personas datu apstrādes laikā GDPR garantē jums kā internetvietnes lietotājam konkrētas tiesības:

1. Tiesības uz informāciju (GDPR 15. pants):

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz Jums tiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, Jums ir tiesības saņemt informāciju par šiem personas datiem un GDPR 15. pantā atsevišķi norādīto informāciju.

2. Tiesības uz labošanu un dzēšanu (GDPR 16. un 17. pants):

Jums ir tiesības prasīt nekavējoties labot neprecīzus Jūsu personas datus un attiecīgā gadījumā prasīt papildināt nepilnīgus personas datus.

Turklāt Jums ir tiesības prasīt, lai Jūsu personas dati nekavējoties tiktu izdzēsti ja pastāv kāds no GDPR 17. panta atsevišķi norādītajiem iemesliem, piemēram, ja dati vairs nav nepieciešami paredzētajiem nolūkiem.

3. Tiesības ierobežot apstrādi (GDPR 18. pants):

Jums ir tiesības prasīt ierobežot apstrādi, ja pastāv kāds no GDPR 18. pantā minētajiem nosacījumiem, piemēram, ja esat iebildis pret apstrādi, uz laiku, kad notiek iespējamā pārbaude.

4. Tiesības uz datu pārnesamību (GDPR 20. pants):

Konkrētos gadījumos, kas ir atsevišķi norādīti GDPR 20. pantā, jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības prasīt nosūtīt tos trešajai personai.

5. Tiesības iebilst (GDPR 21. pants):

Ja dati tiek iegūti, pamatojoties uz 6. panta 1. punkta pirmā teikuma f) apakšpunktu (datu apstrāde likumīgo interešu aizsardzības vajadzībām), Jums, pamatojoties uz savu īpašo situāciju, ir tiesības katrā laikā iebilst pret apstrādi. Tad mēs vairs neapstrādāsim personas datus, izņemot gadījumu, ja pastāv pārliecinoši likumīgi apstrādes pamati, kuri ir pārāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai apstrādes mērķis ir izvirzīt, īstenot juridiskus prasījumus vai veikt aizstāvību pret tiem.

6. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē:

Saskaņā ar GDPR 77. pantu Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, ja jūs uzskatāt, ka jūsu datu apstrāde ir pretrunā datu aizsardzības noteikumiem. Tiesības iesniegt sūdzību it īpaši var izmantot uzraudzības iestādē, kas atrodas jūsu rezidences valsts, jūsu darbavietas vai iespējamā pārkāpuma vietas dalībvalstī.

Datu pārziņa kontaktinformācija

Mūsu uzņēmums datu pārzinis ir Jūsu rīcībā, lai sniegtu informāciju vai ieteikumus datu aizsardzības jomā:

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-Mail: office@datenschutz-nord.de
Telefon: 0421 69 66 32 0