Profi Liner Multi Steel

Profi Liner Multi Steel

Ajasääst tühikuteta kinnitusega.

Mudeliga Profi Liner Multi Steel pakub Krone lahenduse ehitusterasmattide, sõrestikelementide ja 2D/3D-elementide veose tühikuteta ning lihtsaks kinnitamiseks. Peale olulise turvalisuse tõstmise ja ajasäästu, võrreldes senise tavalise, paljude kinnitusrihmadega madalkinnitusega, pakub Krone süsteem lisaks kiiremat politsei või kaubaveoameti poolset sõidukikontrollide teostamist. Profi Liner Multi Steel on vastavalt vajadusele saadaval platvormina või külgluukidega variandina. 

Profi Liner Multi Steel teeb lõpu tüütu ja ajakuluka madalkinnitusega. Madalkinnituse puhul suurendatakse koorma ja laadimispinna vahelist hõõrdumist. Veose ja laadimispinna vahelise hõõrdumise suurendamiseks peab jõud, millega kinnitusvahendid koormale vajutavad, ulatuma alla. Ja just see efekt on painduvate ehitusterasmattide madalkinnituse puhul saavutatav ainult suurte jõukuludega. Lisaks on oht 2D/3D-elemente madalkinnitusega kahjustada. Tühikuteta mehaaniline kinnitus on seega transporditava materjali jaoks parim lahendus. KRONE varieeritav postide süsteem tagab tühikuteta kinnituse ja sobib ehitusterasmattide kinnitamiseks vastavalt koormakinnituseeskirjale VDI 2700. Tänu postitehnikale saab suurema kandevõimega transportida laiemaid ja kõrgemaid veoseid kui teiste, laadimiseeskirjas soovitatud kinnituslahendustega.  Lisaeelis: nõuetekohaseks kinnitamiseks on vaja ainult mõnda liigutust, standardile vastav kinnitus on teostatav mitu korda kiiremini kui tavaliste kinnitusmeetoditega. Sealjuures on koormakinnitus suures osas võimalik põrandalt. Ohtlik „võimlemine“ mattidel kuulub minevikku.

The advantages at a glance

  • Tühikuteta kinnitus.
  • Suurem paindlikkus erinevate veose korral.
  • Sertifikaat TÜV Nord.
  • 50% ajasääst veose kinnitamisel.
  • Kiired politsei ja kaubaveoameti sõidukikontrollid.
  • Ehitusterasmattide koormakinnitussertifikaat VDI 2700 järgi.
  • Optimeeritud kaaluga kinnituspostid koos integreeritud kinnitusrihmajuhikuga.

More options

Technical data

Tüüp: SDP 27 eLB3-BS
Sadula last: 12 000 kg
Teljekoormus: 27 000 kg (tehniliselt võimalik)
Lubatav kogumass: 39 000 kg (tehniliselt võimalik)
Tühimass: u 6 840 kg
Kandevõime: u 32 160 kg (tehniliselt võimalik)
Külgehaakimiskõrgus: 1 150 mm (ilma koormata)
Telgede vahekaugused: 1 310 mm
Kogukõrgus ees: 125 mm
Sisepikkus: 13 620 mm
Siselaius: 2 480 mm
Külgmine sisemine laadimiskõrgus: 2 575 - 2 800 mm
Välislaius: 2 550 mm
Standardmudeli massid ja mõõtmed Downloads

Do you have questions?

Please use the contact form Contact form
Or find a contact person in your area

DATA SHEETS

Information on the data sheets can be found here: