Funktsioonid

Teadke, kus asub haagis. Asukoha kontroll.
Teadke, kus asub haagis. Asukoha kontroll.

Teie dispetšer võtab sisse koha stardijoone taga. Telemaatika „asukoha“-funktsiooniga võite hankida GPSi abil pidevalt teavet veoüksuste asukoha kohta ja vastavalt sellele määrata ettenägelikult kindlaks tõhusa töökorralduse.

Perfektne lukustamine. Uksekontroll.
Perfektne lukustamine. Uksekontroll.

Haagis on maksimaalselt turvatud. Spetsiaalsed ukseandurid kontrollivad uksi ja luuke. Nii võite välistada iga manipulatsiooni ja kaupade käitlemine dokumenteeritakse õigesti.

Lihtne jaheduse säilitamine. Temperatuurikontroll.
Lihtne jaheduse säilitamine. Temperatuurikontroll.

Selge pilk kõigile andmetele. Temperatuuriaruanded, alarminäidud ja külmikuandmed on pideva jälgimise all, need edastatakse ja dokumenteeritakse 18 kuuks. Nii teate kindlalt, et suudate vastata kõigile nõudmistele: ELi direktiivide, klientide ja eelkõige iseenda omadele.

Teadke, mis toimub. Tehnikapakett.
Teadke, mis toimub. Tehnikapakett.

Tehnikapaketiga olete alati teadlik oma haagise seisukorrast. Alates EBSi andmete lugemisest kuni sidestuse andurini. Seeläbi teavitatakse teid õigeaegselt eesolevatest hooldustest ja te võite selle otse oma plaanidesse lisada.

Lahutamatu. Sidestusolek.
Lahutamatu. Sidestusolek.

Sidestusolek teavitab teid alati praegusest haakeseisundist. Võite näha täpselt, milliseid sõidukeid parajasti teie autopargis vedukiga veetakse. Lisaks teavitatakse teid selle olekuteatega otse, kas veduki ja haagise vahelised liitmikud on õigesti ühendatud.

Üks kõige kohta. Integreeritud temperatuurimeerik standardi EN 12830 järgi.
Üks kõige kohta. Integreeritud temperatuurimeerik standardi EN 12830 järgi.

KRONE Telematicsi poolt kasutatava sertifitseeritud termoanduri puhul ei ole vaja külmutusautol kasutada eraldi temperatuurimeerikut. KRONE Telematics võtab täielikult üle külmutusauto meeriku ülesanded. Temperatuuriandmeid saab koostada individuaalselt valitavates ajavahemikes. Teie külmutusahela sertifitseeritud temperatuuriprofiilid saab koondada otse dokumendina kokku ja teha kättesaadavaks juba enne kliendipoolset kauba vastuvõtmist. Nii ei teki juhile ka ebavajalikke ooteaegu, kuna dokumenti on võimalik juba enne kontrollida. KRONE Telematics koos KRONE temperatuurimeerikuga on seega mitmeotstarbeline seade. Edastatakse tavalisi telemaatikaandmeid ja sertifitseeritud temperatuuriandmeid. Vastab Pharmaservi nõuetele.

Rääkige otse külmutusüksusega. Kaugjuhtimine.
Rääkige otse külmutusüksusega. Kaugjuhtimine.

Reaalajas andmeedastus on toonud uue ajajärgu külmutusüksuste ulatuslikku seiresse. Kvaliteedi tagamises on see tõeline edusamm, kuna seeläbi on külmutusahel kindla kontrolli all. 2-suunaline side – kontrollimine ja sekkumine. 

Tehnika lisavõimalus.
Tehnika lisavõimalus.

Täiendavalt pakub KRONE Telematics tehnikapaketi installimist, et saada teavet haagise oleku – näiteks pidurite, koorma ja rehvirõhu – kohta.

Kütusenäidik.
Kütusenäidik.

Iga KRONE külmutusauto või külmutusfurgooni puhul pakub KRONE kütusenäidiku võimalust. See lisavõimalus sisaldab haagise esiseinal külmutusüksuse paagi olekunäitu. Lisaks edastatakse haagise praegused paagi olekunäidud mugavalt KRONE Telematicsi portaali, nii et olete alati kursis oma haagise paagi aktuaalse olekuga.

Järelseadmestamine.
Järelseadmestamine.

KRONE Telematicsi saate loomulikult ka hiljem paigaldada, seda tootjast sõltumatult. Võtke meiega teabe saamiseks ühendust.

Door Protect.
Door Protect.

KRONE Telematics Door Protect sisaldab telemaatika poolt juhitud ukselukustussüsteemi kasutamist turvalisuse eesmärgil kvaliteetsete kaupade (sigaretid, ravimid, elektroonikakaubad jne) transportimisel. Süsteem töötab nii, et tagaportaale saab lukustada spetsiaalselt välja töötatud üliturvalise ukselukustussüsteemi kaudu.

Transportimise ajal tagatakse, et uksed jäävad lukustatuks ja volitamata isikud ei saa neid avada. Kõiki tehnilisi komponente jälgitakse pidevalt telemaatika kaudu. Lisaks edastatakse transportimise ajal tekkinud sündmuste korral kohe alarmid ja teated dispetšerile või järelevalvet teostavale teenusepakkujale. Uste avamine on võimalik ainult juhi ja dispetšeri või järelevalvet teostava teenusepakkuja koostöös.

Alles siis, kui süsteem KRONE Telematics portaali kaudu inaktiveeritakse, saab juht oma juhikoodi sisestamise kaudu ukselukustussüsteemi lukust lahti teha ja tagauksed avada. KRONE Telematics Door Protect pakub täielikku kaitset ka suure vargusevõimalusega vedudel (TAPA nõuetele vastav).