Krone Cool Liner Pharma

Cool Liner Pharma

Saksa ravimiseaduses on toodud täpsed nõuded seoses ravimite või ravimite toimeainete hoidmise ja transportimisega: § 7 sisaldab järgmist lõiku: „Lähteaineid, pool- ja lõpptooteid ning näidiseid tuleb hoida nii, et nende kvaliteet ei saaks kahjustada ja välditakse segiajamist. Hoidmise ja transpordi kriitilisi parameetreid tuleb kontrollida ja dokumenteerida, et kinnitada nõuetele vastavus. […] Varumahutid ja ettevõttesisesed transpordimahutid peavad olema konstrueeritud nii, et sisu kvaliteet ei saaks kahjustada.“

Nendele seadusega määratud nõuetele vastab Cool Liner Pharma eeskujulikult. Seda tõendavad Pharmaserv GmbH & Co. KG ja European Institute for Pharma Logistics GmbH sertifikaadid. Pharmaserv on sertifitseerinud KRONE sõiduki Lübtheeni tootmisüksuses. Mitmepäevase talitluskontrolli käigus kontrollitakse KRONE Telematicsiga varustatud Cool Linereid eriti karmides tingimustes. Sõiduki pealisehituse kindlaksmääratud kohtadesse paigaldatakse selleks arvukad andmelugerid, et tagada temperatuuriandmete katkematu seire ja tõestada sellega pealisehituse ühtlast temperatuurijaotust. Lisaks toimub pidev väline seire ja kontroll KRONE Telematics portaali kaudu. Tulemus: ravimitööstuse nõutavatest väärtustest, näiteks pealisehituse heast isolatsiooniväärtusest, ühtlasest temperatuurijaotusest ning materjalivaliku ja -töötluse erilistest hügieeninõuetest peetakse laitmatult kinni.

Lisaks võib KRONE esitada Cool Lineri kohta ka EIPL-sertifikaadi. Selle tunnistuse väljastab European Institute for Pharma Logistics GmbH, mis on spetsialiseerunud ravimitööstuse ja logistika vahelisele teadmistevahetusele ja teenustele. Pharma sertifikaadiga Cool Linerit pakub KRONE erinevates varustusvariantides. Külmutusseadmeid võib paigaldada nii mono- kui ka multitemperatuurse varustusena. Saadaval on mudelid Carrier Vector 1950 T ja Thermon King SLXe 400 ning SLXe Spectrum (valikuliselt ka vastava lisaaurustiga).

The advantages at a glance

  • Paigalduse kvalifitseerimise (IQ) ja toimimise kvalifitseerimise (OQ) kulud jäävad ära (praktikas nõutav iga sõiduki kohta).
  • Turvalisus seoses haagise ravimialastele nõuetele vastavusega.
  • Aja- ja kulude kokkuhoid.
  • Vajaduse korral toetus tehniliste omaduste kvalifitseerimisel (PQ).

More options

Do you have questions?

Please use the contact form Contact form
Or find a contact person in your area

DATA SHEETS

Information on the data sheets can be found here: