Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG

Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG

W Werlte w powiecie Emsland pracuje obecnie ponad 1200 osób na terenie o łącznej powierzchni 87 ha, gdzie wytwarza się ok. 30 000 jednostek transportowych rocznie. Program obejmuje naczepy z plandeką i naczepy skrzyniowe, podwozia kontenerowe, systemy wymienne, przyczepy i nadwozia wózka silnikowego.

W latach 60. powstał zakład w Werlte jako drugi oddział fabryki maszyn Bernard Krone. Od 1971 roku rozpoczęto tutaj produkcję przyczep, a następnie naczep. Obecnie fabryka w Werlte jest największym zakładem produkcji naczep w Europie.