Polityka prywatności dla krone-trailer.com

Witamy na naszych stronach internetowych. Poniżej chcielibyśmy poinformować Użytkownika na temat obchodzenia się z jego danymi zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Administrator

Podmiot odpowiedzialny za niżej przedstawione gromadzenie danych oraz ich przetwarzanie jest wymieniony w nocie prawnej. 

Dane dotyczące użytkowania

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych, w celach statystycznych na naszym serwerze zapisywane są tymczasowo w postaci protokołu tzw. dane dotyczące użytkowania, służące polepszeniu jakości naszych stron internetowych. Taki rekord danych składa się z:

  • strony, z której przesłano żądanie pliku,
  • nazwy pliku,
  • daty i godziny zapytania,
  • objętości transmisji danych,
  • statusu dostępu (przesyłanie pliku, plik nie został znaleziony),
  • opis typu stosowanej przeglądarki internetowej,
  • adresu IP stosowanego komputera, który jest skracany w ten sposób, aby nie można było odtworzyć odniesienia do konkretnej osoby. 

Wymienione dane protokołu są zapisywane jedynie w sposób zanonimizowany.

Przesyłanie informacji do osób trzecich

Przekazujemy dane Użytkownika w ramach przetwarzania danych z upoważnienia zgodnie z art. 28 RODO usługodawcom, którzy wspierają nas w prowadzeniu naszych stron internetowych oraz związanych z tym procesów. Nasi usługodawcy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania naszych instrukcji w ramach stosownej umowy. Mogą to być np. usługodawcy zajmujący się hostingiem lub analitycy internetowi.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Częściowo przekazujemy dane osobowe do kraju trzeciego spoza UE. Każdorazowo zadbaliśmy o należyty poziom ochrony danych:

W przypadku firm Google i Facebook (USA) należyty poziom ochrony danych wynika ze stosownego uczestnictwa w porozumieniu Privacy Shield (art. 45 ust. 1 RODO).

Pliki cookie 

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być zapisywane i odczytywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Rozróżnia się między sesyjnymi plikami cookie, które są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki, oraz permanentnymi plikami cookie, które są zapisywane w zakresie wykraczającym poza pojedynczą sesję. Pliki cookie mogą zawierać dane, które umożliwiają rozpoznanie wykorzystywanego urządzenia. Częściowo pliki cookie zawierają również zaledwie informacje dotyczące określonych ustawień, których nie można odnieść do konkretnych osób. 

Na naszych stronach wykorzystujemy sesyjne oraz permanentne pliki cookie. Ich przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO oraz na interesie polegającym na optymalizacji lub umożliwieniu nawigowania Użytkownika oraz dopasowaniu naszej strony internetowej do potrzeb klientów.

Można ustawić przeglądarkę tak, aby informowała o zapisywaniu plików cookie. Wówczas użycie plików cookie jest transparentne dla Użytkownika. Ponadto pliki cookie można w każdym momencie usunąć lub zapobiec umieszczaniu nowych plików cookie, dokonując odpowiedniego ustawienia w przeglądarce. Proszę mieć na uwadze, że wówczas nasze strony internetowe być może nie będą wyświetlać się optymalnie, a niektóre funkcje nie będą technicznie dostępne.

Google Analytics

Aby dopasować stronę możliwie do swoich potrzeb, tworzymy pod pseudonimem profile użytkownika za pomocą Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które mogą być zapisane i odczytane przez nas na urządzeniu końcowym Użytkownika. W ten sposób jesteśmy w stanie rozpoznać powracających użytkowników i zliczyć ich jako takich. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, wzgl. § 15 ust. 3 niemieckiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG) oraz na interesie polegającym na uzyskaniu informacji, jak często nasze strony internetowe były otwierane przez różnych użytkowników.

Informacje wygenerowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez Użytkownika z naszej strony internetowej, są z reguły wysyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Ponieważ aktywowaliśmy anonimizację adresów IP na tej stronie internetowej, adres IP Użytkownika IP zostaje jednak przez Google wcześniej skrócony w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA (zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO udział Google w porozumieniu Privacy Shield zapewnia należyty poziom ochrony danych) i dopiero tam skracany. Ponadto zawarliśmy z Google LLC (USA) umowę o przetwarzanie danych z upoważnienia zgodnie z art. 28 RODO. Zgodnie z powyższym Google będzie wykorzystywać informacje w wyłącznie w ściśle określonym celu, aby dokonywać analiz korzystania z naszej strony internetowej na nasz użytek i zestawiać raporty o aktywnościach na stronie internetowej. 

Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu. W tym celu można skorzystać z jednej z następujących możliwości:

Zapisywanie plików cookie Użytkownik może zablokować za pomocą odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku niektóre funkcje i usługi ze strony internetowej mogą być niedostępne. 

Ponadto użytkownik może zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). 

Użytkownik może dodatkowo zapobiec rejestrowaniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Pobrany zostanie tzw. opt-out-cookie (odrzucający), który trwale zapobiegnie w przyszłości zbieraniu danych przy odwiedzaniu tej strony internetowej:
Kliknij tu, aby sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych przez Google Analytics.

Bezpieczeństwo danych

Aby chronić dane Użytkownika przed dostępem ze strony podmiotów nieupoważnionych w możliwie kompleksowym zakresie, podejmujemy stosowne działania natury technicznej i organizacyjnej. Na naszych stronach stosujemy procedurę szyfrowania. Informacje podane przez Użytkownika są przekazywane z jego komputera na nasz serwer i odwrotnie za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem szyfrowania TLS. Użytkownik może rozpoznać to po symbolu zamkniętej kłódki w pasku stanu oraz protokole "https://" na początku wiersza adresu. 

Technologie Google Remarketing

Korzystamy z technologii remarketingu Google Cross-Device, aby na podstawie wizyt Użytkownika na naszych witrynach móc wyświetlać mu trafne reklamy na innych stronach internetowych. Przetwarzanie danych opiera się na zgodzie udzielonej przez Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Jak działa remarketing?

Gdy Użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, Google może pobrać z jego przeglądarki lub urządzenia końcowego cechy identyfikacyjne (np. pozyskać tzw. odcisk palca przeglądarki), zanalizować adres IP Użytkownika lub zapisać na jego urządzeniu końcowym cechę identyfikacyjną w formie małego pliku tekstowego (np. tzw. third-party-cookie). Dodatkowo możliwe jest również, iż Google połączy wizytę Użytkownika na naszych stronach internetowych z jedną lub kilkoma cechami identyfikacyjnymi w celu stworzenia możliwości wyświetlania Użytkownikowi naszych reklam na innych stronach internetowych.

Opisane wyżej cechy identyfikacyjne działają na zasadzie pseudonimu i mogą być wykorzystywane przez Google w celu rozpoznania urządzenia końcowego Użytkownika na innych stronach internetowych. Jeżeli Użytkownik odwiedzi jakąś stronę internetową, która należy do sieci reklamowej Google Display (tzn. wyświetla reklamy na zlecenie Google), Google może rozpoznać urządzenie końcowe Użytkownika lub jego przeglądarkę na podstawie opisanych wyżej cech.

Na naszych stronach możemy umieszczać również tzw. "tagi remarketingowe". Oznacza to, iż na naszych witrynach mogą pojawiać się słowa kluczowe zawierające informacje na temat treści wyświetlanych stron (takie jak produkt lub kategoria usługi). Słowa kluczowe, których używamy, nie zawierają przy tym danych osobowych ani informacji poufnych. Google otrzymuje i zapisuje słowa kluczowe razem z cechami identyfikacyjnymi Użytkownika. Jeśli więc Użytkownik odwiedzi stronę, która opatrzona została słowem kluczowym odpowiadającym danej kategorii produktu, Google zapisze to słowo kluczowe i przyporządkuje je do cech identyfikacyjnych Użytkownika.

Dzięki temu możemy zlecić Google wyświetlanie Użytkownikowi reklam wybranych na podstawie odwiedzonych u nas witryn, na innych stronach internetowych. Jeśli zatem Użytkownik odwiedzi inną stronę internetową, która należy do sieci reklamowej Google Display, Google może na podstawie cech identyfikacyjnych oraz przypisanych do nich słów kluczowych rozpoznać czy i ew. które z naszych reklam powinny zostać wyświetlone Użytkownikowi.

Więcej informacji na temat funkcjonowania technologii remarketingu Google można znaleźć na stronie internetowej https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Co oznacza Cross-Device Remarketing?

Jeżeli użytkownik loguje się do usług Google za pośrednictwem własnych danych logowania lub używa jednego bądź kilku kont Google, Google może łączyć ze sobą cechy identyfikacyjne pochodzące z różnych przeglądarek i urządzeń końcowych. Jeśli więc serwis Google zapisał własną cechę identyfikacyjną Użytkownika na jego laptopie, komputerze stacjonarnym lub używanym przez niego smartfonie czy też tablecie, cechy te mogą zostać do siebie wzajemnie przypisane w momencie, gdy Użytkownik zaloguje się do usług Google przy pomocy własnych danych logowania. Dzięki temu Google może wyświetlać nasze kampanie reklamowe zainteresowanym Użytkownikom nie tylko na ich urządzeniach końcowych. Będzie to miało miejsce jednak pod warunkiem, że Użytkownik w przeszłości wyraził względem Google zgodę na takie przetwarzanie danych.

Użytkownik ma możliwość dokonania ustawień dotyczących reklam.

Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się wyświetlaniu reklam w tej formie. W tym celu należy odwiedzić stronę internetową https://support.google.com/ads/answer/2662922 i wyłączyć funkcję personalizowania reklam. Proszę mieć na uwadze, iż może się zdarzyć, że te ustawienia nie zostaną zastosowane na wszystkich urządzeniach końcowych i przeglądarkach. Dalsze informacje można również znaleźć na stronie https://support.google.com/ads/answer/2662922.

Facebook Remarketing

Ponadto na naszej stronie internetowej wykorzystywana jest funkcja remarketingu "Custom Audience" firmy Facebook Inc. ("Facebook"). Jej celem jest umożliwienie wyświetlania reklam interesujących dla danego użytkownika ("Facebook-Ads") podczas jego wizyt na portalu społecznościowym Facebook. W tym celu na naszej stronie internetowej wykorzystujemy piksel Facebooka (Tracking-Pixel).
Za pomocą piksela Tracking Pixel podczas wizyty na stronie nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W ten sposób serwer Facebook otrzymuje wiadomość, że Użytkownik odwiedził daną stronę internetową i przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebook. Pozostałe informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook oraz przysługujących Użytkownikowi praw i możliwości ochrony prywatności znajdują się w informacjach dotyczących ochrony danych Facebooka na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/."

Użytkownik może wyłączyć funkcję remarketingu "Custom Audiences" firmy Facebook poprzez stronę internetową https://www.facebook.com/settings?tab=ads&section=oba&view. W tym celu Użytkownik musi być zalogowany na Facebooku.

Zamieszczone filmy z serwisu YouTube

Na niektórych podstronach zamieszczamy w naszej witrynie filmy z serwisu YouTube. Wywołanie tych podstron prowadzi do wczytania zawartości z serwisu YouTube. Tym samym YouTube otrzymuje również Twój adres IP, co jest technicznie niezbędne do pobrania treści. Zasadniczo nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez YouTube. Podczas zamieszczania filmów upewniliśmy się jednak, że aktywowany został rozszerzony tryb ochrony danych oferowany przez YouTube.

Google Maps

Korzystamy z serwisu Google Maps do wyświetlania map oraz tworzenia map dojazdu. Właścicielem serwisu Google Maps jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli użytkownik korzysta z mapy serwisu Google Maps, np. klikając na umieszczone tam nasze lokalizacje, informacje o korzystaniu (w szczególności adres IP komputera) mogą zostać przesłane do serwera Google LLC w USA i tam przetwarzane. Przetwarzanie danych osobowych przy użyciu niezbędnych technicznie plików cookie oraz adresu IP odbywa się na podstawie prawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, w celu optymalizacji naszej strony internetowej. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez Google LLC. Aby korzystać z serwisu Google Maps, należy zapoznać się z warunkami korzystania. Warunki korzystania z serwisu Map Google znajdują się pod adresem: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps/ .

Szczegółowe informacje dotyczące przepisów o ochronie danych Google można również znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy. W razie braku zgody na przetwarzanie danych przez Google LLC nie należy korzystać z mapy lub należy wyłączyć funkcję JavaScript w przeglądarce, aby wyświetlić uproszczony widok.

WiredMinds

W celach marketingowych oraz op (www.wiredminds.de). Przy tym gromadzone, przetwarzane i zapisywane są dane, na podstawie których tworzone są pod pseudonimem profile korzystania. Tam, gdzie jest to możliwe i zasadne, profile użytkowania zostają całkowicie zanonimizowane. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej odwiedzającego i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. 

Gromadzone dane, które mogą zawierać również dane osobowe, są przekazywane operatorowi WiredMinds lub pobierane bezpośrednio przez niego. WiredMinds może wykorzystywać informacje pozostawiane w ramach wizyt na stronach internetowych do tworzenia zanonimizowanych profili użytkowania. Dane pozyskane przy tym nie są wykorzystywane bez udzielenia odrębnej zgody osoby, której one dotyczą, do identyfikacji osoby odwiedzającego tę stronę internetową i nie są kojarzone z danymi osobowymi za pośrednictwem posiadacza pseudonimu. Jeśli gromadzone są adresy IP, zostają one niezwłocznie zanonimizowane przez usunięcie ostatniego numeru bloków. 

Gromadzeniu, przetwarzaniu oraz zapisywaniu danych można w każdym momencie sprzeciwić się ze skutkiem na przyszłość. Wyłączenie funkcji śledzenia na stronie internetowej. 

Formularz kontaktowy

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza online. Skorzystanie z naszego formularza kontaktowego wymaga podania imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz adresu e-mail Użytkownika. Można podać dodatkowe dane, ale nie jest to obowiązkowe.

Podstawę prawną dla przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Danych tych użyjemy wyłącznie do przetworzenia zapytania Użytkownika.

Prawa Użytkownika

W przypadku przetwarzania danych osobowych RODO zapewnia Użytkownikowi jako korzystającemu ze strony internetowej określone prawa:

1. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO): 

Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe; jeśli tak jest, wówczas Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat tych danych osobowych oraz informacji wyszczególnionych w art. 15 RODO.

2. Prawo do sprostowania i usunięcia danych (art. 16 oraz 17 RODO): 

Użytkownik ma prawo do niezwłocznego zażądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą, i w razie potrzeby uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Użytkownik ma ponadto prawo zażądać, by dotyczące go dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, jeśli zachodzi jeden z powodów wyszczególnionych w art. 17 RODO, np. jeśli dane przestają być wymagane do realizacji określonych celów.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): 

Użytkownik ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych, jeśli spełniony jest jeden z warunków wyszczególnionych w art. 18 RODO, np. jeśli Użytkownik wyraził sprzeciw wobec przetwarzania danych, na czas trwania ewentualnej kontroli. 

4. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

W określonych przypadkach, które są wyszczególnione w art. 20 RODO, Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy, względnie do zażądania przekazania tych danych podmiotowi zewnętrznemu.

5. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

Jeśli dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f (przetwarzanie danych, jeśli wymaga tego uzasadniony interes), Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji Użytkownika. Wówczas zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych, chyba że zachodzą możliwe do wykazania wiążące i podlegające ochronie powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami danych osób, bądź też przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jest on zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych. Prawo do wniesienia skargi może być dochodzone w szczególności w organie nadzorczym w państwie członkowskim, w którym Użytkownik ma swoje miejsce pobytu, miejsce pracy, bądź w którym doszło do domniemanego naruszenia.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Nasz zakładowy ekspert ochrony danych służy pomocą w kwestii informacji lub propozycji dotyczących ochrony danych:

Dr. Uwe Schläger

datenschutz nord GmbH

Konsul-Smidt-Straße 88

28217 Bremen

Internet: www.datenschutz-nord-gruppe.de

E-mail: office@datenschutz-nord.de

Telefon: +49 (0)421 69 66 32 0

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POZKRONE

Klauzula Naczepy Pozkrone.pdf

Klauzula Pozkrone S.A..pdf