Krone Cool Liner Pharma

Cool Liner Pharma

Niemiecka ustawa o obrocie lekami precyzuje wymagania odnośnie przechowywania i transportu leków lub farmaceutycznych substancji czynnych: § 7 zawiera następujące sformułowanie: „Substancje wyjściowe, produkty pośrednie i końcowe, jak również próbki należy przechowywać w sposób zapobiegający pogorszeniu ich jakości i ryzyku pomyłek. Krytyczne parametry przechowywania i transportu muszą być kontrolowane oraz rejestrowane. Celem jest potwierdzenie zgodności z wymaganiami. […] Pojemniki z zapasami oraz wewnątrzfirmowe pojemniki transportowe nie mogą wywierać negatywnego wpływu na jakość zawartości”.

Cool Liner Pharma wzorcowo spełnia powyższe wymogi prawne. Potwierdza to certyfikat Pharmaserv GmbH & Co. KG oraz European Institute for Pharma Logistics GmbH. Pharmaserv certyfikuje pojazd KRONE w zakładzie produkcyjnym w Lübtheen. W ramach kilkudniowego testu naczepy Cool Liner wyposażone w system KRONE Telematics podlegają kontroli w najtrudniejszych warunkach. W tym celu w nadwoziu pojazdów rozmieszcza się wiele rejestratorów danych w wyznaczonych miejscach, aby zapewnić nieprzerwany monitoring temperatury i móc w ten sposób potwierdzić równomierny rozkład temperatury w nadwoziu. Dodatkowo stały nadzór i kontrola odbywają się przez portal KRONE Telematics. Rezultat: Parametry wymagane przez przemysł farmaceutyczny, np. wysoki współczynnik izolacyjności nadwozia, równomierny rozkład temperatury, jak również szczególne wymogi higieniczne przy doborze materiału i wykonaniu, są zachowywane bez zarzutu.

Oprócz tego firma KRONE może pochwalić się również certyfikatem EIPL wystawionym dla naczepy Cool Liner. Świadectwo jest wystawiane przez firmę European Institute for Pharma Logistics GmbH specjalizującą się w upowszechnianiu wiedzy i usługach dotyczących wspólnych zagadnień dla przemysłu farmaceutycznego i logistyki. Cool Liner firmy KRONE z certyfikatem farmaceutycznym jest dostępny w różnych wariantach wyposażenia. Agregaty chłodnicze mogą być montowane w wyposażeniu jedno- lub wielotemperaturowym. Dostępne są modele Carrier Vector 1950 T oraz Thermo King SLXe 400 i SLXe Spectrum (w ramach opcji każdy również z odpowiednim parownikiem dodatkowym).

Zalety w skrócie

  • Brak nakładów związanych z kwalifikacją IQ (instalacyjną) i OQ (operacyjną) (w praktyce niezbędne dla każdego pojazdu).
  • Bezpieczeństwo i zdatność naczepy do transportu wyrobów farmaceutycznych.
  • Oszczędność czasu i kosztów.
  • W razie potrzeby wsparcie przy kwalifikacji PQ (procesowej).

Dalsze szczególne cechy

Masz pytania?

Wypełnij formularz kontaktowy Do formularza kontaktowego
Lub znajdź naszego przedstawiciela w swojej okolicy

ARKUSZE DANYCH

Informacje na temat arkuszy danych można znaleźć tutaj: