Krone Telematics

Krone Telematics

WLAN-användning.

  • Trafikledaren och föraren kan ansluta sig till KRONE Telematics Box via publika WLAN.
  • Sedan går det att göra ett datautbyte via webbläsare och Box.
  • Båda parter kan då ladda upp resp. ladda ner data på/från KRONE Telematics Box.
  • Med hjälp av Internet kan trafikledaren placera filer på en extern FTP-server och sedan ladda ner den igen till exempelvis en dator. Kan göras med Utforskaren i Windows. Telematics Box synkroniseras automatiskt med FTP-servern.
  • Föraren kan sedan ladda ner data till en mobil enhet via publika WLAN med hjälp av KRONE Telematics Box. Detta görs med den webbserver som finns på Box.
  • Dessutom kan föraren spara data på Box. Dessa data vidarebefordras till FTP-servern för att även ge trafikledaren insyn i de sparade filerna.