Krone Multi Safe System

Multi Safe System

Säkert kan vara så praktiskt.

För din säkerhet har vi ständigt nyheter. Med vårt Multi Safe System utvecklar vi utmärkta innovationer som gör det säkrare, mer praktiskt och därmed också effektivare att transportera.

De punkter som det beror på:

  • Utmärkta innovationer för säkring av lastgods.
  • Byggsatssystem för individuella transportkrav.
  • Praktiska och robusta säkerhetsmetoder.
  • Säker stuvning av transportgodset.
  • Högsta tänkbara lasteffektivitet tack vare flexibel teknik.
  • Avsevärd tidsbesparing vid lastningen av godset.
  • Ökning av lönsamheten tack vare ökad säkerhet och effektivitet.
  • Högsta tänkbara tillförlitlighet och lång livslängd.
Multi Lock/Multi Block.
Multi Lock/Multi Block.

Multi Lock-ytterramen har över ca 130 surrningshål per fordonssida och kan belastas med 2000 daN (≈kg) per surrhål varvid belastningen på en längd av 1000mm totalt får uppgå till 8000 daN (≈kg).

Med den stabila Multi Block-lastbalken från KRONE går det att transportera lasten ännu säkrare nu. Stålbalken med 22 surrningshål ligger på tvären mot körriktningen på last ytan och spärras på Multi Lock-ytterramen. Tack vare detta fungerar den samtidigt som stabil anslagskant för lasten samt som extra fäste för surrningsstropparna. Multi Block-lastbalken är 80mm bred och 130mm hög. I kombination med Multi Lock-ytterramen finns det därigenom mer än 3000 surrningsmöjligheter.

Multi vägg
Multi vägg

Multi vägg-systemet ger dig en extra frontvägg i trailern (som kan belastas med upp till 8000 daN ytbelastning). Insticksrören spärras i Multi Block-skon och spänns på sidan i Multi Lock-ramen. Insättbara aluminiumtvärbalkar gör din variabla frontvägg komplett.

Multi Fix.
Multi Fix.

Det innovativa Multi Fix-systemet säkrar rör, rundstål eller plåtar vid hög hastighet (upp till 25t lastvikt). Med påläggsbalkar, glidskor, stödbalkar, stödrör och ett eller två säkringsnät som är lätta att montera får du tillsammans med Multi Lock-ytterramen optimalt säkrade ståltransporter utan ansträngning.

Multi Block Papper.
Multi Block Papper.

Enkel hantering av pappersrullar. Inom ramen för en Multi Lock/Multi Block-kombination fäster du pappersrullar som lastas liggande på standardtrailrar med några få handgrepp med Multi Block Paper.

Multi Lash.
Multi Lash.

Multi Lash möjliggör universell användning av alla typer av krokar på surrningsstroppar. De svängbara surringarna gör det möjligt att fästa en spännrem över ytterramen och således även säkring av mycket platt lastgods. 

Särskilt innovativ är den flexibla anordningen av dessa surringar eftersom den kan skruvas in enkelt i befintliga hål i Multi Lock-ytterramen på valfria positioner. Svängbarheten möjliggör en parkeringsposition bredvid golven och därmed en obegränsad lastning och lossning. Användningen är möjlig både vid skjutgardiner och vid sidolämsfordon. Multi Lash kan belastas med upp till 2000 daN.

Multi Flex.
Multi Flex.

Även kedjeadaptern möjliggör användning av diverse krokformar på surrningsstroppar och surrkedjor. Den skruvas inte fast utan den låses i Multi Lock-ytterramen med hjälp av sin krok. Tack vare detta kan den användas variabelt över hela lastlängden. Den platta konstruktionen möjliggör också användning på fordon med sidolämmar. Den kan belastas med upp till 4000 daN.

Multi Flex Flat.
Multi Flex Flat.

Kedjeadaptern för platt surrning gör det möjligt att fästa en spännrem över ytterramen och således även säkring av mycket platt lastgods, t.ex. tunga plåtpaket. Kedjeadaptern kan fästas flexibelt längs hela fordonet i Multi Lock-ytterramen - både vid skjutgardiner och vid fordon med sidolämmar. I och med att adaptern samtidigt förankras i två surrhål går den maximalt att belasta upp till 4000 daN.

Multi Screw.
Multi Screw.

I motsats till den svetsade varianten kan det påskruvbara pallstoppelementet Multi Screw skruvas fast snabbt och säkert i ytterramen. Detta möjliggör dessutom en flexibel användning, även om det krävs en eftermontering.

Multi Reel.
Multi Reel.

Multi Reel har utvecklats speciellt för säkring av kabeltrummor (upp till 17t vikt). Den har konstruerats för KRONE Paper Liner och använder dess hålrader i golvet för fixering av adapterplattorna som bärkilarna fixeras på.

Multi Belt.
Multi Belt.

En spännrem som sitter fast på fordonets ytterram är utrustad med en extra trådkrok och får därigenom ett utökat användningsområde inom radien för avståndet mellan det fasta stoppet och den extra trådkroken.

Multi Rail.
Multi Rail.

Den nya surrskenan till byggmaterialsläpvagnar som är integrerad centrerat i golvet löper genomgående över hela fordonets längd. Surrskenan har två surrpunkter med vardera 2000 daN surrlast var 100:e mm varvid belastningen totalt får uppgå till 8000 daN på 1000mm.

Multi Strap.
Multi Strap.

Multi Strap är ett spännremssystem som kan skjutas över hela lastlängden och som avsevärt underlättar för föraren vid användning av spännremmar för lastsäkring. Remmarna sitter under trailertaket i särskilda löpvagnar och kan mycket snabbt förflyttas från marknivån till önskad position via en draganordning. Därvid räcker det med en öppning på ena sidan i det skjutbara kapellet. Efter lastning är spännremmarna genast tillgängliga och lasten kan omgående säkras. Remmar som inte behövs kan parkeras på ett platssparande sätt bakom en hållare på frontväggen så att lastutrymmet är fritt tillgängligt. När spännremmarna har lossats dras de tillbaka till sin grundposition under taket med hjälp av expanderlinor. Maximal lastbredd är hela tiden tillgänglig. Efter lossning behöver spännremmarna inte rullas ihop och packas undan utan är redo för nästa användning direkt.