Krone Telematics

Oberoende

Mer flexibla Supply Chain-strukturer och ett enklare arbetsflöde.

Krone Telematics bygger på en tillverkaroberoende telematikplattform. Därför kan de mest skilda telematiksystem enkelt användas via en portallösning.

Olika enskilda lösningar kopplas samman och erbjuds kunden som en allt-i-ett-lösning. Oberoende av fordonstyp, fordonstillverkare eller monterad telematikbox har användaren individuell och användarspecifik åtkomst till systemet och har därmed tillgång till alla tillgängliga data.

  • Enkel utvärdering vid fordonsflottor av olika fabrikat.
  • Enkel utvärdering av olika telematiksystem i en flotta.
  • Alla telematikdata tillhandahålls för en fortsatt analys.
  • Effektivt utnyttjande av alla telematikdata med stor användningspotential

Krone Telematics är kompatibel med FleetBoard och Trimble. Om det hittills har krävts två system för att hämta information om dragfordonet och trailern ser nu trafikledaren alla viktiga data i en översikt tack vare de nya gränssnitten. Det underlättar inte bara trafikledarens dagliga arbete utan sparar dessutom både pengar och tid.