Krone Telematics Smart Collect

Krone Telematics

Smart Collect

Telematik- och diagnosenheten KRONE Smart Collect ordnar med anslutningen mellan bruksfordon (trailrar, växelskåp) och Internetportaler (t.ex. NicBase, FTP-Server …). Via portalen går det att hämta statusinformation från fordonet resp. dragfordonet och utlösa åtgärder fjärrstyrt.

Alternativt till interna antenner för GPS, GSM/UMTS och WLAN kan även externa antenner användas som produktvariant. Anslutningen görs då via FAKRA-kontakt. Ett internt batteri garanterar dessutom driften när försörjningsspänningen är avstängd under en tid på minst en till två veckor (beroende på tidsintervall) varvid trailerns position samt portalens status överförs. Batteriet är underhållsfritt och livslängden uppgår som standard till tio år.

Kopplingen av KRONE Smart Collect till fordonet via CAN eller ETHERNET möjliggör övervakning av maskinstatusen och fjärrdiagnos. Det finns dessutom en långtidsloggning för permanent övervakning. En intern accelerationssensor registrerar rörelser och kan användas som stöldskydd för maskinen eller trailern.

KRONE Smart Collect är specificerad för ett ovanligt stort temperaturområde från -30 °C till +70°C.

Användning

  • Temperaturskrivare till bruksfordons- och trailertelematik för kyltransporter enligt DIN EN 11838.
  • Fjärrdiagnos och fjärrunderhåll.
  • Flottövervakning, sträckuppföljning.
  • Stöldskydd (rörelse, Geo-Fencing).

Fördelar

  • Enkel montering och enkel att underhålla.
  • Enkel systemintegration.