Krone långt ekipage

25,25 kombinationer

Mer utrustning, mindre förbrukning.

Vårt långa ekipage står för effektiva och ekologiska godstransporter på väg. Detta bygger på ett koncept som vi har vidareutvecklat konsekvent under de gångna decennierna. Idag erbjuder denna bruksfordonskombination ett bästa tänkbara utnyttjande per ekipage och ger tack vare mindre förbrukning per ton och kilometer en minskning av kostnaderna för trafiken.

Ökad transporteffektivitet – Vid runt 80 % av transporterna är inte vikten utan lastvolymen den begränsande faktorn. Innovativa bruksfordon som långa fordon står för ett viktigt bidrag till ökningen av effektiviteten för godstransporter på väg och i transportkedjorna. De möjliggör färre körningar, mindre bränsleförbrukning och därigenom mindre utsläpp.

Vår långa fordonskombination kan vid det här laget blicka tillbaka på många decenniers erfarenheter i Skandinavien. Med en längd på 25,25 m och en lastvolym på upp till 150 m3 har den långa ekipaget plats för upp till 50 % mer lastvolym. Utrustningen är på den senaste tekniska nivån. Tack vare detta har dragbilen exempelvis en spårhållnings- och bromsassistent. Släpvagnarna är utrustade med ett elektroniskt bromssystem (EBS) med ett integrerat stabilitetsprogram (RSS), individuell axelvisning samt med backkamera.

Dessutom övertygar de långa fordonen med sitt moderna koncept. Det system som används mest är en kombination av dragbil med fast påbyggnad eller växelpåbyggnad och en dolly med trailer som vi har utvecklat själva. För att uppfylla den kurvhållning som krävs (BO-kraftkrets) har dollyn en aktivt styrd framaxel.

En titt på fördelarna

  • Avlastning på vägarna tack vare mindre trafik.
  • Mindre bränsleförbrukning per tonkilometer.
  • Upp till 50 % mer lastvolym.
  • CO2-besparingar på upp till 30 procent.

Ytterligare egenskaper

Har du frågor?

Använd kontaktformuläret Till kontaktformulär
Du kan även söka efter en kontaktperson i din närhet

DATABLAD

Information om datablad hittar du här: