Krone Nutzfahrzeug Gruppe

Krone Brukfordonsgruppen

Rätt lösning till varje transportuppgift.

Sett till helheten – denna strategi genomför KRONE konsekvent sedan många år och har placerat sig på lämpligt sätt i bruksfordonsområdet. I och med att den nya KRONE Nutzfahrzeug Gruppe grundades placerar sig KRONE på bästa sätt för framtida utmaningar.

I början av 2016 blev det officiellt att Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH och BRÜGGEN Fahrzeugwerke und Service skulle smälta ihop med varandra under samma tak i en ny Krone Brukfordonsgruppen. Även KRONEs hittillsvarande dotterbolag som gigant axlar, Krone Used, tralierfabriken i Turkiet och de olika utländska försäljningsbolagen har integrerats i den nya Krone Brukfordonsgruppen.

I och med att det inte fanns någon efterträdare inom företaget i den mångåriga kompetenspartnern BRÜGGEN:s ägarfamilj beslutade sig familjerna Brüggen och Krone gemensamt för att slå ihop företagen.

I samband med den nya alliansen förs företagen samman konsekvent och strategiskt. Under arbetstiteln ”Progress 2020” ska alla produktionsanläggningar (Werlte, Herzlake, Dinklage, Lübtheen och Tire) under de kommande åren kopplas ihop med varandra så att man arbetar med samma produktarkitektur, samma organisationsstruktur, samma processer och med ett enhetligt IT-system. På så sätt skapar Krone Nutzfahrzeug Gruppe en grund för fortsatt internationell, hållbar och lönsam tillväxt på en marknad som präglas av allt hårdare konkurrens.

Märkena KRONE, Brüggen och gigant kommer att bestå oförändrade. Inom utveckling, produktion och inköp kommer synergier att utnyttjas för ökad effektivitet. Den nya Krone Brukfordonsgruppen har namnet KRONE Commercial Vehicle SE. Företagets säte ligger i Werlte i distriktet Emsland.