Profi Liner Multi Steel

Profi Liner Multi Steel

Spara tid med formlåsning.

Med Profi Liner Multi Steel erbjuder Krone en lösning för formlåst lastsäkring av byggnadsstålmattor, fackverksbalkar och 2D/3D-element utan större ansträngning. Utöver den tydligt förbättrade säkerheten och tidsvinsten jämfört med den hittills vanliga nedsurrningen med ett stort antal spännremmar erbjuder Krone-systemet dessutom en snabb hantering vid fordonskontroller av polisen eller BAG (den tyska myndigheten för godstransporter). Profi Liner Multi Steel finns som platåutförande eller som sidolämsutförande. 

Profi Liner Multi Steel gör att det inte behövs någon arbetsam och tidskrävande nedsurrning. Vid nedsurrning ökas friktionen mellan lasten och lastytan. Den kraft som surrdonen trycker mot lasten med måste komma ner till botten för att öka friktionen mellan lastgodset och lastytan. Och just denna effekt kan endast uppnås vid nedsurrning av de flexibla byggnadsstålmattorna med en oerhörd ansträngning. Dessutom finns det risk att 2D/3D-element skadas genom nedsurrningen. Formlåsning är därför en bättre lösning för denna typ av transportgods. KRONEs variabla stagsystem säkerställer formlåsning och är lämpligt för att säkra byggnadsstålmattor enligt lastsäkringsdirektivet VDI 2700. Tack vare stagtekniken går det att transportera bredare och högre laster med en högre nyttolast än med andra säkringslösningar som rekommenderas i lastningsdirektivet. Ytterligare en fördel: För en korrekt säkring krävs endast några få handgrepp vilket innebär att en säkring enligt normerna går mycket snabbare än med konventionella säkringsmetoder. Dessutom kan lastsäkringen i de flesta fall göras från golvet. Farlig ”gymnastik” på mattorna tillhör det förgångna.

En titt på fördelarna

  • Formlåst säkring.
  • Högre flexibilitet vid olika lastgods.
  • Provad av TÜV Nord.
  • 50 % tidsbesparing vid säkring av lasten.
  • Kort hantering vid fordonskontroller av polisen och BAG.
  • Lastsäkringscertifikat för byggnadsstålmattor enligt VDI 2700.
  • Viktoptimerade insticksstag med integrerad styrning av surrningsstropparna.

Ytterligare egenskaper

Tekniska data

Typ: SDP 27 eLB3-BS
Vändskivelast: 12 000 kg
Axeltryck: 27 000 kg (tekniskt möjligt)
tillåten totalvikt: 39 000 kg (tekniskt möjligt)
Egenvikt: ca 6 840 kg
Nyttolast: ca 32 160 kg (tekniskt möjligt)
Ramhöjd: 1 150 mm (utan last)
Axelavstånd: 1 310 mm
Konstruktionshöjd fram: 125 mm
Fri invändig höjd: 13 620 mm
Fri invändig bredd: 2 480 mm
Genomlastningshöjd på sidan invändigt: 2 575 - 2 800 mm
Bredd utvändigt: 2 550 mm
Mått och vikter i standardutförandet Downloads

Har du frågor?

Använd kontaktformuläret Till kontaktformulär
Du kan även söka efter en kontaktperson i din närhet

DATABLAD

Information om datablad hittar du här: