Krone Profi Liner

Företag

Företaget KRONEs utveckling.

En föredömlig kvalitets produkt till ett schysst pris, en enastående innovationskraft, en intygad servicementalitet och den upplevda kundnärheten – dessa punkter kännetecknar familjeföretaget Krones framgångssaga.

Så här började det: 1906 ärvde smeden Bernhard Krone och hans fru Anna ett litet lantbruk och ett värdshus i Spelle i distriktet Emsland. Därför lämnade de sin bostad i Ochtrup, där Bernhard Krone hade verkat som självständig smed sedan 1897, och flyttade till Spelle. Medan Anna Krone tog hand om det lilla lantbruket och värdshuset byggde Bernhard Krone upp en bysmedja i Spelle. Ryktet om hans hantverksskicklighet spred sig snabbt och tack vare detta dröjde det inte länge förrän inte bara bönderna från Spelle var hans kunder utan även bönderna från grannbyarna.

Även den andra generationen uppvisade stor skicklighet och en ofantlig innovationskraft och presenterade snabbt egna konstruktioner. Under tiden var orderläget så bra att fabriken i Spelle slog i kapacitetstaket.

1963 köpte man därför en tomt i Werlte där det uppstod en filial. Här tog KRONE till att börja med upp produktionen av släpvagnar, plattformsvagnar och tippbara släpvagnar för lantbruket. På grund av en tillbakagång i försäljningen av släpvagnar för lantbruket beslutade man sig år 1970 för att ställa om produktionen i fabriken i Werlte till släpvagnar och semitrailers för godstransporttrafiken på vägarna. Kompetens om produktion och knowhow om inköp för släpvagnar fanns och marknaden för fordon och transportbehållare för vägtransporter blomstrade. På detta sätt uppstod den andra stöttepelaren – produktion av bruksfordon.

Under mellantiden har den fjärde generationen tagit över ledningen av företaget men KRONEs värden står orubbligt fast: Kunden, medarbetarna, företaget. I denna ordning.

Har du frågor?

Använd kontaktformuläret Till kontaktformulär
Du kan även söka efter en kontaktperson i din närhet