Brüggen Lübtheen

Lübtheen

År 2006 övertog Brüggen det tidigare MV Lübtheen GmbH. Sedan dess har en av Europas modernaste bruksfordonsfabriker skapats på en areal på över 250 000 kvadratmeter efter en investeringskostnad på åtskilliga tiotals miljoner. I anläggningen i Lübtheen tillverkar Brüggen golvgrupper till växelskåp samt påbyggnader till fordon för transport av torrt gods och färskvaror och för kylfordon. Brüggen i Lübtheen tillverkare alltså den nya kylkoffertserien Cool Liner Duoplex Steel för Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH. För närvarande sysselsätter Brüggen 200 medarbetare i sin anläggning i Mecklenburg-Vorpommern.