Krone Paper Liner

Paper Liner

Alla räknar med den.

Utrustningen av vår Paper Liner är perfekt anpassad till kraven på transporter av pappersrullar. Liksom för varje KRONE trailer är även dess säkerhet certifierad oberoende av last.

Anpassad till godset – Papper är ett tungt och känsligt gods. Här behöver speditören en trailer som passar perfekt till transportgodset: till exempel Paper Liner från KRONE. KRONE-chassit som utvecklats speciellt i samarbete med kunder är grunden och korta tvärbalksavstånd, extrasträvor i bakre delen samt rullöpskenor av stål är perfekta komplement till detta. Tack vare detta är punktlaster under lastningen knappt märkbara.

Omfattande skydd – Särskilt användbart vid papperstransport: KRONE:s multilockytterram har med sina många surrpunkter obegränsade möjligheter att säkra lasten. Fyra löpskenor för pallrullare som är infogade i golvet samt åtta hålskenor i längdriktningen garanterar ett extra skydd och optimala lastningsalternativ.

En titt på fördelarna

  • Lastsäkringsutrustning vid transport av pappersrullar.
  • Utmärkt pappersrullsäkring.
  • Förvaringslådor som standard.
  • Löpskenor som löper lätt.
  • Robust chassi.

Ytterligare egenskaper

Tekniska data

Typ: SDP 27 eLBP4-CS
Vändskivelast: 12 000 kg
Axeltryck: 27 000 kg (tekniskt möjligt)
tillåten totalvikt: 39 000 kg (tekniskt möjligt)
Egenvikt: ca 6 750 kg
Nyttolast: ca 32 250 kg (tekniskt möjligt)
Ramhöjd: 1 050 - 1 170 mm (utan last)
Axelavstånd: 1 310 mm
Konstruktionshöjd fram: 125mm
Fri invändig höjd: 13 620 mm
Fri invändig bredd: 2 480 mm
Genomlastningshöjd på sidan invändigt: 2 575 - 2 800 mm
Bredd utvändigt: 2 550 mm
Egenvikt i Ultra–utförandet: ca 5 970 kg
Mått och vikter i standardutförandet Downloads

Har du frågor?

Använd kontaktformuläret Till kontaktformulär
Du kan även söka efter en kontaktperson i din närhet

DATABLAD

Information om datablad hittar du här: