Filosofi och hållbarhet

Filosofi och hållbarhet

Det viktigaste målet är framtiden.

Ett företag som transporterar framtiden tar redan idag hand om morgondagens värld. Miljöskydd är ett viktigt tema för transportbranschen. Detta betonas dessutom allt mer av VDA (Verband der Automobilindustrie – den tyska bilindustriföreningen). Här hos Krone tar vi sedan många år hänsyn till hållbarheten vid trailerproduktionen och utvecklar därför inte bara framtidsprodukter som skapar nya milstolpar när det gäller ekologi och ekonomi. Hållbarheten är också i fokus inom produktionen.

Miljöskydd på alla områden – Vi har certifierade miljöhanteringssystem för områdena utveckling, tillverkning och försäljning av bruksfordon. Vi tar konsekvent hänsyn till reducering av emissioner, buller och lukter samt minimering av avfall och avloppsvatten. I våra företagsbyggnader håller vi förbrukningen av energi och vatten så låg som möjligt och använder energi- och värmeåtervinningsanläggningar. Vi följer alla miljövärden detaljerat för att skapa jämförelsevärden och för att upptäcka svaga punkter.

Produkter som skonar framtiden – Miljöskyddsaspekten är entydigt i fokus när vi skapar våra produkter. Ett par exempel: Transporteffektivitet. Ju mer en trailer kan lasta desto färre trailrar behöver köra. Chassi och konstruktion. Här utnyttjar vi potentialen för att spara in på luft- och rullmoståndet. Akustik: Vi försöker att reducera däckbullret och bullret vid lastning och lossning. Isolering: På våra koffertar svarar framför allt Duoplex-teknologin för en bättre isolering och därmed en mindre energiförbrukning. Och för att våra trailrar ska arbeta energieffektivt in i minsta detalj försöker vi till och med att utforma fjädringen och belysningssystemet på ett sätt som är mer skonsamt för miljön.

Morgondagens värld är en angelägenhet för chefen hos oss – KRONE har satt upp höga miljömål även för de kommande åren. Hos Krone svarar därför inte bara de miljöansvariga för en detaljerad dokumentation av alla relevanta data utan även företagsledningen ägnar sig åt miljöintressena på ett personligt plan.