Funktioner

Information om var trailern befinner sig. Positionskontrollen.
Information om var trailern befinner sig. Positionskontrollen.

Tack vare detta kommer din trafikledare i en fördelaktig position. Med Telematik-funktionen ”Position” kan du kontinuerligt hämta information via GPS om var transportenheterna befinner sig. Därmed är det också möjligt att planera för en effektiv användning av dem.

Perfekt för tillslutningssätt. Dörrkontrollen.
Perfekt för tillslutningssätt. Dörrkontrollen.

Vi gör trailern till en plats med hög säkerhet. Särskilda dörrsensorer kontrollerar dörrar och portar. På detta sätt kan manipulation uteslutas medan varuhanteringen dokumenteras felfritt.

Lättare att behålla kylan. Temperaturkontrollen.
Lättare att behålla kylan. Temperaturkontrollen.

En tydlig översikt över alla data. Temperaturrapporter, larmangivelser och kylmaskinsdata övervakas och överförs kontinuerligt och alla data sparas i 18 månader. Tack vare detta vet du med säkerhet att du kan uppfylla alla krav korrekt: EU-direktivens krav, dina kunders krav och framför allt dina egna krav.

Information om vad som är igång. Teknikpaketet.
Information om vad som är igång. Teknikpaketet.

Med teknikpaketet är du alltid informerad om statusen för din trailer. Det gäller allt från avläsning av EBS-data till kopplingssensorn. Tack vare detta informeras du i god tid om förestående underhåll och kan låta detta påverka din planering direkt.

Oskiljbar. Kopplingsstatus.
Oskiljbar. Kopplingsstatus.

Med kopplingsstatusen är du alltid informerad om den momentana påkopplingsstatusen. Du kan fastställa exakt vilka fordon i din flotta som just nu dras av ett dragfordon. Dessutom informeras du direkt genom detta statusmeddelande om anslutningarna mellan dragbilen och trailern är korrekt anslutna.

En för allt. Den integrerade temperaturskrivaren enligt normen EN12830.
En för allt. Den integrerade temperaturskrivaren enligt normen EN12830.

Tack vare den certifierade temperaturskrivaren som används i KRONE Telematics behövs ingen separat temperaturskrivare i kylfordonet. KRONE Telematics tar hand om kylmaskinskrivarens uppgifter helt och hållet för dig. Temperaturinformationen kan då sammanställas med intervall som är individuellt valbara. Det certifierade temperaturförloppet i din kylkedja kan därmed sammanställas direkt i ett dokument och stå till kundens förfogande redan före varuleveransen. I och med detta uppstår det inte heller några onödiga väntetider för föraren eftersom dokumentet kan kontrolleras i förväg. KRONE Telematics och KRONE temperaturskrivare fungerar därigenom som en multifunktionsenhet. De normala telematikdata och de certifierade temperaturdata levereras. Lämplig för läkemedelstjänst.

Tala direkt med kylmaskinen. Fjärrmanövreringen.
Tala direkt med kylmaskinen. Fjärrmanövreringen.

Live-dataöverföringen har revolutionerat den omfattande övervakningen av kylmaskiner. Ett veritabelt framsteg för kvalitetssäkringen i och med att man har kontroll över kylkedjan. 2-vägskommunikation - kontrollera och ingripa. 

Extra tekniktillval.
Extra tekniktillval.

Dessutom erbjuder KRONE Telematics installation av ett teknikpaket som levererar information om trailerns tillstånd, till exempel bromsarna, lasten och däcktrycket.

Tankvisning.
Tankvisning.

Krone erbjuder tillvalet med en tankvisning för alla KRONEs kylfordon eller kylkoffertar. Detta extra tillval innehåller en visning av kylmaskinens tankstatus på trailerns frontvägg. Dessutom överförs din trailers tanktillstånd mycket bekvämt via KRONEs Telematics Portal så att du alltid är informerad om din trailers tanktillstånd.

Komplettering.
Komplettering.

Du kan naturligtvis även på eget bevåg komplettera med KRONE Telematics oberoende av tillverkare. Tala gärna med oss om detta.

Door Protect.
Door Protect.

KRONE Telematics Door Protect omfattar användning av ett telematikstyrt dörrlåsningsystem som säkerhetsskydd vid transporter av värdefullt gods (såsom cigaretter, läkemedel, och elektronikartiklar). Systemet fungerar så att bakdörrarna kan låsas genom ett specialutvecklat högsäkerhetslåssystem. Under transporten säkerställs att dörrarna förblir låsta och inte kan öppnas av obehöriga. Alla tekniska komponenter övervakas permanent via telematiken. Dessutom skickas omedelbart larm och meddelanden vid händelser under transporten till trafikledaren eller till en övervakningsleverantör. Det går bara att öppna dörrarna genom samarbete mellan förare och trafikledare respektive en övervakande instans. Först när systemet har avaktiverats via KRONE Telematics Portal kan föraren låsa upp dörrlåsningssystemet genom inmatning av sin förarkod och öppna bakdörrarna. KRONE Telematics Door Protect erbjuder ett absolut skydd även vid transporter med hög risk för stöldförsök (TAPA).