Integritetspolicy för krone-trailer.com

Det gläder oss att du besöker våra webbsidor. Nedan vill vi informera dig om hanteringen av dina uppgifter enligt artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Ansvarig

Ansvarig för nedanstående framställd uppgiftsinsamling och -behandling är det organ som nämns i impressumet.. 

Användningsdata

När du besöker våra webbsidor sparas temporärt så kallade användningsdata som protokoll på vår webbserver i statistiskt syfte för att förbättra kvaliteten på våra webbsidor. Denna datapost består av

  • den sida, från vilken filen begärdes,
  • filens namn,
  • datum och tid för begäran,
  • överförd datamängd,
  • åtkomststatus (fil överförd, fil hittades inte),
  • beskrivning av typ av använd webbläsare,
  • IP-adress till den dator som begär filen, som förkortas så att den inte längre går att upprätta någon koppling till person. 

Nämnda protokolldata sparas endast anonymiserat.

Dataöverföring till tredje part

Vi överför dina data i samband med en orderhantering enligt artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen till tjänsteleverantörer, som stödjer oss med driften av våra webbplatser och relaterade processer. Våra tjänsteleverantörer är strängt bundna till våra instruktioner och kontraktspliktiga. Detta kan t.ex. vara tjänsteleverantörer för webbhotell eller webbanalys.

Dataöverföring till tredje länder

Vi överför till viss del personuppgifter till ett tredje land utanför EU. Vi har för detta vidtagit respektive lämplig nivå av dataskydd:

Gällande Google och Facebook (USA) hålls en lämplig dataskyddsnivå motsvarande deltagandet i Privacy Shield-avtalet (artikel 45.1 i den allmänna dataskyddsförordningen).

Cookies 

På våra webbsidor använder vi cookies. Cookies är små textfiler som kan lagras och läsas av på din enhet. Man skiljer mellan session-cookies, som raderas igen så snart du stänger din webbläsare, och permanenta cookies, som sparas längre än den enskilda sessionen. Cookies kan innehålla data som gör det möjligt att identifiera den använda enheten. Men i vissa fall innehåller cookies endast information om vissa inställningar som inte är personligt identifierbara. 

Vi använder session-cookies och permanenta cookies på våra webbplatser. Behandlingen baseras på artikel 6.1.1.f i den allmänna dataskyddsförordningen och i syfte att optimera användarvägledningen och anpassa presentationen på vår hemsida.

Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig om spridande av cookies. Detta gör att användningen av cookies blir transparent för dig. Du kan när som helst även ta bort cookies med hjälp av motsvarande webbläsarinställning och förhindra att nya cookies registreras. Observera att våra webbsidor då kanske inte visas optimalt och att några funktioner inte längre är tekniskt tillgängliga.

Google Analytics

För att kunna designa vår hemsida behovsorienterat skapar vi pseudonyma användarprofiler med hjälp av Google Analytics. Google Analytics använder cookies som kan lagras på din enhet och avläses av oss. På så sätt kan vi känna igen återkommande besökare och räkna dessa som sådana. Databehandlingen sker på grundval av artikel 6.1.1.f i den allmänna dataskyddsförordningen och § 15.3 i den tyska telemedialagen (TMG) och i syfte att ta reda på hur ofta våra webbplatser besöks av olika användare.

Informationen om din användning av webbplatsen som skapas av cookien överförs i regel till en server i USA som tillhör Google och lagras där. Men eftersom vi har aktiverat IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress först att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA (enligt artikel 45.1 i den allmänna dataskyddsförordningen ges en adekvat nivå av dataskydd genom Googles deltagande i Privacy Shield) och först därefter förkortas. Vi har även slutit ett avtal om orderhantering med Google LLC (USA) enligt artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen. Följaktligen använder Google all information endast för särskilda ändamål för att analysera användningen av vår webbplats åt oss och att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna. 

Du kan när som helst invända mot behandlingen. Använd något av följande alternativ:

Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att ställa in detta i din webbläsare. Vi vill dock informera dig om att du då eventuellt inte kan använda dig av alla funktioner på denna webbsida i full omfattning. 

Du kan dessutom förhindra att data, som skapas av cookies när du besöker webbsidan (inkl. din IP-adress), registreras och behandlas av Google genom att ladda ner och installera webbläsarpluginen på följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). 

Du kan dessutom förhindra insamling av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie registreras, vilket permanent förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats:
Klicka här för att förhindra att dina uppgifter behandlas av Google Analytics.

Datasäkerhet

För att skydda dina data mot oönskad åtkomst så omfattande som möjligt vidtar vi tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi använder en krypteringsmetod på våra sidor. Din information överförs från din dator till vår server och vice versa via internet med hjälp av TLS-kryptering. Du ser detta genom att låssymbolen är stängd i din webbläsares statusfält och att adressfältet börjar med https://. 

Google-remarketing-teknologier

Vi använder cross-device-remarketing-teknologier från Google så att målinriktad reklam kan visas för dig på andra webbplatser utifrån ditt besök på våra webbplatser. Databehandlingen baserar på ditt samtycke enligt artikel 6.1.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen.

Hur fungerar remarketing?

När du besöker våra webbplatser är det möjligt att Google hämtar igenkänningsegenskaper för din webbläsare eller din enhet (t.ex. skapar en så kallad webbläsarfingeravtryck), analyserar din IP-adress eller sparar en igenkänningsegenskap i form av en liten textfil på din enhet (t.ex. en så kallad tredjepartskaka). Det kan även förekomma att Google länkar och sparar ditt besök på våra webbplatser med en eller flera av dessa igenkänningsegenskaper för att visa vår reklam för dig på andra webbplatser.

Ovan beskrivna igenkänningsegenskaper är utformade som pseudonym och kan användas av Google för att känna igen din enhet på andra webbplatser. När du t.ex. besöker en webbplats som deltar i Googles display-reklamnätverk (d.v.s. visar reklam på uppdrag av Google) kan Google känna igen din enhet och din webbläsare med hjälp av ovan nämnda egenskaper.

Vi kan därutöver förse våra webbplatser med så kallade "Remarketing-tags". Det innebär att vi kan ta upp nyckelord på våra webbplaster som innehåller uppgifter om innehållet på den visade sidan (t.ex. produkt- eller tjänstekategorier). De nyckelord som vi använder uppvisar varken personuppgifter eller känslig information. Google erhåller och sparar dessa nyckelord till de ovan nämnda igenkänningsegenskaperna. När du alltså besöker en sida som vi belagt med en viss produktkategori som nyckelord sparar Google detta nyckelord och tilldelar det till dina igenkänningsegenskaper.

Därigenom kan vi ge Google i uppdrag att aktivera reklam på andra webbplatser som är baserad på de sidor du besökt hos oss. Om du alltså besöker en annan webbplats som deltar i Googles display-reklamnätverk kan Google utifrån igenkänningsegenskaperna och de nyckelord som är sparade till dessa igenkänningsegenskaper känna igen om och vilken av vår reklam som ska visas för dig.

Närmare information om Google-remarketing-teknologiernas funktionssätt framgår från https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Vad betyder cross-device-remarketing?

Om du loggar in med egna inloggningsuppgifter till Google-tjänsterna resp. använder ett eller flera egna Google-konton kan Google sammankoppla igenkänningsegenskaperna för olika webbläsare och enheter med varandra. Om Google alltså har skapat en egen igenkänningsegenskap för den laptop, desktop eller smartphone resp. surfplatta du använder kan dessa igenkänningsegenskaper tilldelas till varandra så snart du använder eller har använt en Google-tjänst med dina inloggningsuppgifter. Därigenom kan Google sätta in våra reklamkampanjer målinriktat utöver enheter. Google gör dock det endast om du tidigare har samtyckt till denna dataskyddsförordning för Google.

Du har möjlighet att göra inställningar för reklam.

Du kan när som helst invända mot denna form av reklam. Öppna då denna sida på https://support.google.com/ads/answer/2662922 och avaktivera den personaliserade reklamen. Observera att dessa inställningar eventuellt inte påverkar alla enheter och webbläsare. Ytterligare information får du även på https://support.google.com/ads/answer/2662922.

Facebook-remarketing

Denna webbplats använder remarketing-funktionen "Custom Audiences" från Facebook Inc. ("Facebook"). Denna funktion är till för att vid besök av det sociala nätverket Facebook presentera intressebaserade annonser ("Facebook Ads") för besökare av denna webbplats. För detta har en spårningspixel från Facebook implementerats på denna webbplats.
Via denna spårningspixel skapas en direkt anslutning till Facebook-servern när du besöker webbplatsen. Då överförs till Facebook-servern att du har besökt denna webbplats och tilldelar denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. Ytterligare information om Facebooks insamling och användning av uppgifter samt om dina rättigheter och möjligheter till integritetsskydd i samband med detta hittar du i Facebooks integritetsmeddelanden på https://www.facebook.com/about/privacy/."

Du kan även avaktivera remarketing-funktionen "Custom Audiences" för Facebook på https://www.facebook.com/settings?tab=ads&section=oba&view. Då måste du vara inloggad på Facebook.

Inbäddade YouTube-videor

På vissa undersidor bäddar vi in YouTube-videor på vår webbplats. När dessa undersidor öppnas leder det till att innehållet från YouTube laddas. I samband med detta får YouTube även din IP-adress, som är tekniskt nödvändig för att öppna innehållet. Vi har principiellt inget inflytande över YouTubes fortsatta behandling. Men vi har vid inbäddningen av videor sett till att aktivera det avancerade sekretessläge som erbjuds av YouTube.

Google Maps

Vi använder Google Maps för att visa kartor och för att skapa vägbeskrivningar. Google Maps bedrivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om du använder kartan från Google Maps, t.ex. genom att klicka på någon av våra anläggningen, kan enligt vår vetskap information om din användning (särskilt din dators IP-adress) överföras till en server hos Google LLC i USA och lagras där. Behandling av personuppgifter genom att använda tekniskt nödvändiga cookies och din IP-adress har rättslig grund i art. 6 stycke 1 s. 1 lit. f GDPR där syftet är att utforma vårt webbutbud optimalt efter dina behov. Vi kan inte påverka hur Google LLC därefter behandlar uppgifterna. Läs även användarvillkoren från Google Maps om du vill använda tjänsten. Användarvillkoren för Google Maps finns på: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps/ .

Mer ingående information om dataskyddsbestämmelserna från Google finns dessutom på: https://policies.google.com/privacy. Om du inte är införstådd med databehandlingen hos Google LLC ber vi dig att avstå från att använda kartan eller att avaktivera JavaScript- funktionen i din webbläsare för att kunna utnyttja en begränsad vy.

WiredMinds

I marknadsförings- och optimeringssyfte används produkter och tjänster från WiredMinds AG (www.wiredminds.de) på denna webbplats. Data samlas in, bearbetas och sparas, från vilka användningsprofiler skapas under en pseudonym. Där det är möjligt och meningsfullt anonymiseras användningsprofilerna komplett. För detta kan cookies användas. Cookies är små textfiler som sparas i besökarens webbläsare och tjänar till att känna igen webbläsaren. 

De insamlade uppgifterna, som även kan innehålla personuppgifter, överförs till WiredMinds eller samlas in direkt av WiredMinds. WiredMinds får använda information som efterlämnas genom besöket på webbplatsen för att skapa anonymiserade användningsprofiler. Data som då samlas in används inte för att personligen identifiera besökare på webbplatsen och läggs inte ihop med personliga data via bäraren av pseudonymen, om sådan användning inte först uttryckligen godkänts av personen i fråga. Om IP-adresser samlas in anonymiseras dessa omedelbart efter insamling genom att det sista nummerblocket raderas. 

Insamling, bearbetning och lagring av datan kan när som helst bestridas med framtida verkan. Uteslut från webbplatsspårning. 

Kontaktformulär

Du har möjlighet att kontakta oss via ett webbformulär. För att använda vårt kontaktformulär behöver vi ditt namn, din adress och din e-postadress. Du kan, men måste inte lämna ytterligare information.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1.1.f i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi använder dina uppgifter uteslutande för att behandla din förfrågan.

Dina rättigheter som användare

Vid behandling av dina personuppgifter ger den allmänna dataskyddsförordningen dig vissa rättigheter som webbplatsanvändare:

1. Rätt till information (artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen): 

Du har rätt att begära en bekräftelse på om aktuella personuppgifter behandlas. Om så är fallet har du rätt till information om dessa personuppgifter och om de enskilda uppgifter som anges i artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen.

2. Rätt till rättelse och radering (artikel 16 och 17 i den allmänna dataskyddsförordningen): 

Du har rätt att omedelbart begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och komplettering av ofullständiga personuppgifter.

Du har också rätt att kräva att personuppgifter om dig raderas omedelbart, om en av anledningarna i artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen är uppfylld, t.ex. om uppgifterna inte längre behövs för de syften som de var avsedda för.

3. Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen): 

Du har rätt att begära begränsning av behandling om ett av villkoren i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen är uppfyllt, t.ex. om du har invänt mot behandling under tiden för en eventuell kontroll. 

4. Rätt till uppgifters portabilitet (artikel 20 i den allmänna dataskyddsförordningen):

I vissa fall, som anges i detalj i artikel 20 i den allmänna dataskyddsförordningen, har du rätt att få dina personuppgifter om dig i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att begära överföring av dessa uppgifter till en tredje part.

5. Rätt till invändning (artikel 21 i den allmänna dataskyddsförordningen):

Om data samlas in baserat på artikel 6.1.1.f (databehandling för skydd av berättigade intressen) har du när som helst rätt att invända mot behandlingen av orsaker som härrör från din speciella situation. Vi kommer då inte längre att behandla personuppgifterna om det inte finns bevisligt tvingande skyddsvärda orsaker till behandling som väger tyngre än den berörda personens intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att göra rättsliga krav gällande, utöva eller försvara dessa.

6. Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Du har enligt artikel 77 i den allmänna dataskyddsförordningen rätt att klaga till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina uppgifter bryter mot dataskyddsbestämmelser. Rätten att lämna in klagomål kan i synnerhet göras gällande hos en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du är bosatt, där du arbetar eller där den misstänkta överträdelsen inträffat.

Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig

Företagets dataskyddsansvarig står till ditt förfogande för information eller förslag angående dataskydd:

Dr. Uwe Schläger

datenschutz nord GmbH

Konsul-Smidt-Straße 88

D-28217 Bremen

Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de

E-post: office@datenschutz-nord.de

Telefon: +49 (0)421 69 66 32 0