Filosofi og bæredygtighed

Filosofi og bæredygtighed

Det vigtigste mål er fremtiden.

En virksomhed, der transporterer fremtiden, sørger allerede i dag for morgendagens verden. Miljøbeskyttelse er et vigtigt tema for transportbranchen. Det betones også i stigende grad af foreningen af tyske bilproducenter VDA. Her hos Krone har vi allerede gennem flere år været opmærksomme på bæredygtighed i forbindelse med trailerproduktionen, og derfor udvikler vi ikke kun fremtidsprodukter, der sætter nye standarder på områderne økologi og økonomi. Bæredygtighed i produktionen er også i fokus.

Miljøbeskyttelse på alle områder - Vi har et certificeret miljøstyringssystem for områderne udvikling, fremstilling og distribution af erhvervskøretøjer. Vi er konsekvent opmærksomme på at reducere udslip, støj og lugte samt at minimere affald og spildevand. I vores virksomhedsbygninger holder vi energi- og vandforbruget så lavt som muligt og benytter energi- og varmegenvindingsanlæg. Alle miljøværdier overvåges detaljeret hos os for at få sammenligningsværdier og opdage svage punkter.

Produkter, der skåner fremtiden - Miljøaspektet er også altid i fokus under udviklingen af vores produkter. Et par eksempler: Transporteffektivitet. For jo mere en trailer kan laste, desto færre trailere behøver der at køre. Chassis og karosseri. Her udnytter vi besparelsespotentialet ved luft- og rullemodstand. Akustik: Vi forsøger at reducere dækstøj og støj ved på- og aflæsninger. Isolering: Med hensyn til vores kasser sørger især Duoplex-teknologien for en bedre isolering og dermed for et lavere energiforbrug. Og for at vores trailere også fungerer energieffektivt ned til mindste detalje, forsøger vi selv at udforme affjedringen og lyssystemet mere miljøvenligt.

Hos os er morgendagens verden en sag for chefen - Også for de kommende år har KRONE sat sige selv høje miljømål. Derfor sørger ikke kun miljøansvarlige for en detaljeret dokumentation af alle relevante data, men også ledelsen bekymrer sig personligt om miljøhensyn hos Krone.