Krone Telematics Smart Collect

Krone Telematics

Smart Collect

Telematik- og diagnoseenheden KRONE Smart Collect opretter forbindelsen mellem erhvervskøretøjer (trailere, veksellad) og internetportaler (f.eks. NicBase, FTP-server …). Via portalen kan statusinformationerne for køretøjet eller trækkeren hentes, og der kan udføres handlinger fjernstyret.

Som alternativ til interne antenner til GPS, GSM/UMTS og WLAN kan der også benyttes eksterne antenner som produktvariant. Tilslutningen finder i så fald sted via FAKRA-stik. Når spændingsforsyningen er afbrudt, sikrer et internt batteri også fortsat funktion i et tidsrum fra mindst en og op til fire uger (afhængigt af tidsintervallet), hvorved trailerens position og statussen overføres til portalen. Batteriet er vedligeholdelsesfrit, og levetiden er som regel ti år.

Forbindelsen mellem KRONE Smart Collect og køretøjerne via CAN eller ETHERNET gør det muligt at overvåge maskinstatussen og foretage fjerndiagnose. Derudover er der en langtidslogging til rådighed for konstante overvågninger. En intern accelerationssensor registrerer bevægelser og kan benyttes som tyverisikring til trækkeren eller traileren.

KRONE Smart Collect er specificeret til et usædvanligt stort temperaturområde på mellem -30 °C og +70°C.

Anvendelse

  • Erhvervskøretøjs- og trailertelematik med termograf i henhold til DIN EN 11838 for køletransporter.
  • Fjerndiagnose og fjernvedligeholdelse.
  • Vognparksovervågning, rutesporing.
  • Tyverisikring (bevægelse, geofencing).

Fordele

  • Nem montering og vedligeholdelsesvenlig.
  • Nem systemintegration.