Krone Cool Liner Pharma

Cool Liner Pharma

Den tyske lægemiddellov beskriver selv essensen af kravene til opbevaring og transport af lægemidler eller farmaceutiske aktivstoffer: I § 7 findes følgende passage: "Udgangsstoffer, mellemprodukter og slutprodukter samt prøver skal opbevares på en sådan måde, at deres kvalitet ikke påvirkes negativt, og så der undgås forvekslinger. Kritiske parametre for opbevaringen og transporten skal kontrolleres og registreres med henblik på at kunne bekræfte overensstemmelse med kravene. […] Forrådsbeholderne og de virksomhedsinterne transportbeholdere skal være af en sådan beskaffenhed, at indholdets kvalitet ikke forringes."

Disse definerede krav i loven opfylder Cool Liner Pharma på forbilledligvis. Det dokumenterer certifikater fra Pharmaserv GmbH & Co. KG samt fra European Institute for Pharma Logistics GmbH. Pharmaserv certificerer KRONE-køretøjet på produktionsstedet i Lübtheen. I den forbindelse testes Cool Linerne, der er udstyret med KRONE Telematics, under de hårdeste betingelser i form af en funktionstest, som tager flere dage. Til dette placeres der en lange række dataloggere på bestemte steder i køretøjets karosseri for at sikre en uafbrudt overvågning af temperaturdata og for dermed at kunne dokumentere en ensartet temperaturfordeling i karosseriet. Endvidere foretages der en permanent ekstern overvågning og kontrol via KRONE Telematics-portalen. Resultatet: De værdier, som kræves af lægemiddelindustrien, f.eks. en god isoleringsværdi for karosseriet og en ensartet temperaturfordeling, samt særlige hygiejnemæssige krav i forbindelse med valg og forarbejdning af materialer overholdes uden problemer.

Derudover kan KRONE også fremvise EIPL-certifikatet for Cool Liner. Dette bevis udstedes af European Institute for Pharma Logistics GmbH, som har specialiseret sig i vidensformidling og tjenester på grænsefladen mellem lægemidler og logistik. KRONE tilbyder Cool Liner med lægemiddelcertifikat i diverse udstyrsvarianter. Køleenheder kan både monteres en i Mono- og Multitemp-udstyrsvariant. Fås kan modellerne Carrier Vector 1950 T samt Thermo King SLXe 400 og SLXe Spectrum (som option også med passende ekstrafordampere).

Fordelene ved et overblik

  • Der kan ses bort for ressourcer til IQ (installationskvalificering) og OQ (funktionskvalificering) (i praksis nødvendigt for alle køretøjer).
  • Sikkerhed mht. trailerens egnethed til lægemidler.
  • Tids- og omkostningsbesparelse.
  • Hjælp til PQ (performancekvalificering), når det er nødvendigt.

Flere muligheder

Har du spørgsmål?

Brug venligst kontaktformularen Kontaktformular
Eller find en kontaktperson i dit område

DATAARK

Oplysninger om databladene kan findes her: