Produktionslokaliteter / salgsselskaber. Verden er vores hjem.

Produktionslokaliteter / salgsselskaber

Verden er vores hjem.

Vidste du, at Krone i mellemtiden producerer erhvervskøretøjer og komponenter til Krone-køretøjer på frem fabrikker? Efter sammenlægningen med Brüggen-gruppen producerer vi på fire lokaliteter i Tyskland samt en i tyrkiske Tire (ved Izmir).

Emsland er det oprindelig hjemsted for virksomheden Krone. I Werlte og Herzlake ligger to af vores køretøjsfabrikker. På vores hovedfabrik i Werlte bygger vi samtlige ladsættevogne, lastvognsanhængere, karosserier og chassiser. I Herzlake ca. 30 km derfra producerer vi veksellad og specialkøretøjer til kurér-, ekspres- og pakkertjenester (KEP). I Niedersachsen ligger Dinklage. På denne lokalitet fremstilles Krone-trailerakslen.  Krone Dry Liner og Cool Liner til transport af ferskvarer, kølevarer og tørlastvarer bygger vi på lokaliteten i Lübtheen (Mecklenburg-Vorpommern).

Derudover har produktionen i Tyrkiet på fabrikken i Tire været i gang siden 2013. På denne lokalitet fremstiller vi fortrinsvist køretøjer i serierne Profi Liner og Mega Liner til det tyrkiske marked og de tilgrænsende lande.

Ud over den slagkraftige produktion satser vi på stærke salgsteams, som plejer den tætte kontakt til vores kunder. I nogle lande er vi aktive med egne datterselskaber. Lige fra i Skandinavien og Benelux samt til i Ungarn, Tyrkiet og Kasakhstan har vi positioneret os strategisk i gennem de seneste år. På andre markeder satser vi på kompetencen hos professionelle partnere, der ligesom Krone har erfaring med begreberne kundenærhed og pålidelighed.

På nuværende tidspunkt arbejder der ca. 2.500 mennesker i Krones erhvervskøretøjsteam - med alt lige fra ordrebehandling samt servicer og til leverandørsupport. De stræber alle efter et fælles mål: Køretøjer med høj kvalitetsværdi for vores kunder - så de er tilfredse med os.