Funktioner

Vid, hvor traileren er. Positionskontrollen.
Vid, hvor traileren er. Positionskontrollen.

Sådan kommer din disponering i poleposition. Med telematikfunktionen "Position" kan du hele tiden indhente informationer om transportenhedernes placering og på forhånd fastlægge en effektiv disponering, som er passende til situationen.

Perfekt når det gælder låsesikring. Dørkontrollen.
Perfekt når det gælder låsesikring. Dørkontrollen.

Vi gør traileren til et højsikret område. Specielle dørsensorer kontrollerer døre og låger. Således kan du udelukke enhver form for manipulation, samtidig med at varehåndteringen dokumenteres korrekt.

Nemmere at forholde sig cool. Temperaturkontrollen.
Nemmere at forholde sig cool. Temperaturkontrollen.

Det klare overblik over alle data. Temperaturområder, alarmindstillinger og kølemaskinedata overvåges kontinuerligt, overføres og gemmes til dokumentation i 18 måneder. Således ved du med sikkerhed, at du kan overholde alle krav: dem i EU-direktiverne, dem fra dine kunder og frem for alt dine egne.

Så ved du, hvad der kører. Teknikpakken.
Så ved du, hvad der kører. Teknikpakken.

Med teknikpakken er du altid informeret om din trailers tilstand. Med alt lige fra EBS-dataudlæsning og til koblingssensoren. Sådan informeres du i rette tid om forestående vedligeholdelser og kan lade dette indgå direkte i dine planlægninger.

Uadskillelig. Koblingsstatussen.
Uadskillelig. Koblingsstatussen.

Med koblingsstatussen er du altid informeret om den aktuelle tilkoblingsstatus. Du kan følge nøjagtigt, hvilke køretøjer i din flåde, der netop nu tækkes af en sættevognstrækker. Ved hjælp af denne statusmelding informeres du desuden om, hvorvidt tilslutningerne mellem sættevogntrækkeren og traileren er forbundet korrekt.

En til det hele. Den integrerede termograf i henhold til standard EN 12830.
En til det hele. Den integrerede termograf i henhold til standard EN 12830.

Takket være den certificerede temperaturføler, der anvendes af KRONE Telematics, skal der ikke anvendes en separat termograf på kølekøretøjet. KRONE Telematics varetager en kølemaskinetermografs opgaver fuldt og helt for dig. Temperaturdataene kan derefter sammenstilles i tidsrum, der kan vælges individuelt. På den måde kan de certificerede temperaturforløb i din kølekæde sammenfattes direkte som et dokument og stilles til rådighed allerede inden varemodtagelsen hos kunden. Dermed opstår der heller ingen unødvendige ventetider for føreren, da dokumentet allerede kan kontrolleres på forhånd. KRONE Telematics samt KRONE-termografen fungerer således som en multifunktionsenhed. Der leveres normale telematikdata og certificerede temperaturdata. Egnet til Pharmaserv-certifikat.

Hav direkte kontakt med kølemaskinen. Fjernbetjeningen.
Hav direkte kontakt med kølemaskinen. Fjernbetjeningen.

Livedataoverførsel har revolutioneret den omfattende overvågning af kølemaskiner. Der er tale om et ægte fremskridt for kvalitetssikringen, da man dermed har fast greb om kølekæden. 2-vejskommunikation - kontrollér og grib ind. 

Ekstra teknikoption.
Ekstra teknikoption.

Som noget ekstra giver KRONE Telematics mulighed for at installere en teknikpakke, der giver dig informationer om trailerens tilstand, f.eks. med hensyn til bremser, læsning og dæktryk.

Tankvisning.
Tankvisning.

Til alle KRONE-kølekøretøjer eller -kølekasser giver KRONE dig mulighed for en tankvisning. Denne ekstraoption omfatter en visning til kølemaskinens tankstatus på trailerens forvæg. Derudover overføres dine traileres aktuelle tanktilstande nemt og bekvemt ved hjælp af KRONE Telematics-portalen, så du altid er informeret om dine traileres aktuelle tanktilstand.

Opgradering.
Opgradering.

Du kan selvfølgelig også opgradere KRONE Telematics, der fungerer producentuafhængigt. Kontakt os gerne angående dette.

Door Protect.
Door Protect.

KRONE Telematics Door Protect indbefatter anvendelse af et telematikstyret dørlåsesystem, der fungerer som sikkerhedsbeskyttelse, når der transporteres værdifulde varer (cigaretter, lægemidler, elektronikprodukter osv.). Systemet virker på den måde, at bagportalerne kan låses ved hjælp af et specialudviklet højsikkerhedsdørlåsesystem.

Under transporten sikres det, at dørene forbliver låst og ikke åbnes af uvedkommende. Alle tekniske komponenter kan overvåges permanent via telematikken. Derudover sendes der omgående alarmer og meldinger til disponenterne eller en overvågende servicevirksomhed, hvis der opstår hændelser under transporten. Det er kun muligt at åbne dørene i samarbejde mellem fører og disponent eller en overvågende instans.

Først når systemet deaktiveres via KRONE Telematics-portalen, kan føreren ved at indtaste sin førerkode låse dørlåsesystemet op og åbne bagdørene. KRONE Telematics Door Protect yder absolut beskyttelse også til transporter med høj risiko for tyveri (egnet til TAPA-certificering).