Felsefe ve sürdürülebilirlik

Felsefe ve sürdürülebilirlik

En önemli hedef gelecektir.

Geleceği taşıyan bir şirket bugünden yarının dünyası için hazırlık yapmaktadır. Çevreyi koruma, taşımacılık sektörü için önemli bir konudur. Bu husus Otomobil Endüstrisi Birliği VDA tarafından da giderek daha fazla vurgulanmaktadır. Krone'de biz uzun yıllardır treyler üretiminde sürdürülebilirliğe dikkat ediyoruz. Ve bu nedenle ekoloji ve ekonomi anlamında yeni ölçütler yaratan geleceğin ürünlerini geliştirmekle kalmıyoruz. Sürdürülebilirlik konusu üretimde de odak noktasındadır.

Tüm alanlarda çevre koruması - Ticari araçların geliştirilmesi, üretilmesi ve satılması alanında sertifikalı bir çevre yönetim sistemimiz bulunmaktadır. Sonuç odaklı bir şekilde emisyonların, gürültünün ve kokunun azaltılmasına ve atıkların ve atık suyun minimize edilmesine dikkat ediyoruz. Şirket binalarımızda enerji ve su tüketimini olabildiğince düşük tutuyoruz ve enerji ve ısı geri kazanımı sistemlerinden yararlanıyoruz. Çevre ile ilgili tüm değerlere bizde detaylı olarak uyulmakta ve bu sayede karşılaştırma değerleri elde edilip zayıf noktalar tespit edilmektedir.

Geleceği koruyan ürünler - Çevre konusu ürünlerimizin tasarımında da belirgin bir şekilde ön planda bulunmaktadır. Bazı örnekler: Nakliye verimliliği. Çünkü bir treylere ne kadar fazla yükleme yapılabilirse o kadar az sayıda treylerin yollara çıkması gerekir. Yürür aksam ve üst yapı. Burada hava ve yuvarlanma direncindeki tasarruf potansiyellerinden yararlanıyoruz. Akustik: Lastik seslerini ve yükleme işlemleri sırasında oluşan gürültüyü azaltmaya çalışıyoruz. İzolasyon: Karoserlerimizde özellikle Duoplex teknolojisi daha iyi bir izolasyon ve bu sayede de daha düşük bir enerji tüketimi sağlamaktadır. Ve treylerimizin en son detayına kadar enerji açısından verimli bir şekilde çalışması için yaylanma veya ışık tertibatını dahi çevre dostu tasarlamaya çalışıyoruz.

Yarının dünyası bizim için önemlidir - Gelecek yıllar için de KRONE kendisine çevrenin korunması ile ilgili yüksek hedefler belirlemiştir. Bu nedenle gerekli olan tüm verilerin detaylı bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlayan çevre görevlilerinin yanında şirket yönetimi de Krone'deki çevre ile ilgili konularla yakından ilgilenmektedir.