Varför säkra lasten?

Laster måste lastas säkert före transport (för att skydda transportgodset) och under körning (för att skydda andra trafikanter).

Lagar gällande Sverige TSVFS 1978:9 TSVFS 1978:10 VVFS 1998:xxx Råd och anvisningar för lastning och säkring av gods i lastbärare. Transportforskningskommissionen (TFK), 1990 Publikation 1999:74 (Download)

Lagar gällande i Tyskland
Avsnitt 412, paragraf. 1 i den tyska konsumentlagen (HGB)
Avsnitt 22, paragraf. 1 i den tyska vägtrafikförordningen (StVO)
Avsnitt 23 i den tyska vägtrafikförordningen (StVO)
Avsnitt 37 (4) i de tyska olycksförebyggande föreskrifterna (BGV 29) etc.

Aktuell teknik som underlag för domstolsbeslut är den tyska VDI-standarden 2700 ff

Tillämpliga föreskrifter och standarder

Byggföreskrifter internationella regler:
EN 283 (växelflak)
EN 12642 (lastfordon)
DIN 75410 (containrar)
EN 12195 (lastsäkring)

Driftföreskrifter:
VDI 2700 ff (säkra laster, utbildning, surrningsstyrka, lastfördelning)
VDI 3968 (olycksförebyggande, säkra lastenheter)

Ytterligare interna riktlinjer:
Daimler AG
Degussa
BSH Bosch Siemens Hausgeräte GmbH


Tel.: +49 (0) 59 51/ 2 09-0
© 2012 - 2019
Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
| Bernard-Krone-Straße 1
| D-49757 Werlte | Tel. +49 (0) 5951/209-0; Fax +49 (0) 5951/209-98 268
Facebook

Facebook

KRONE bei YouTube

YouTube

KRONE bei XING

XING