Framtiden börjar redan idag

Ett exempel på optimal strömlinjeformning är den kortfenade grindvalen som hör till familjen delfiner och har anpassats perfekt till vattenmiljön. KRONE och MAN har inspirerats av grindvalen vid utformningen av Aero Liner / Concept S. Perfekt aerodynamik, kompletterad med ett revolutionerande takspoilerkoncept som sluter avståndet mellan dragbil och trailer och minskar luftmotståndet. Sidopanelerna och den förnyade bakre delen av fordonet bidrar till optimala värden för bästa möjliga luftflöde.

Kundorientering.
Vid utveckling av semitrailern Concept S med AeroLiner stod behoven inom den priskänsliga speditions- och logistikbranschen i fokus. Fordonet med trailern ger samma lastvolym som traditionella kombinationer. Tillverkare av fordon och påbyggnader realiserar det här konceptet vid nästa generation av lastbilar – vilket leder till att kunden profiterar av sänkt bränsleförbrukning och miljön skonas genom lägre koldioxidutsläpp.

Flexibel på- och avlastning.
Ett förnyat bakparti reducerar luftturbulenser och sänker därmed förbrukningen. Nackdelen: Den aerodynamiskt optimerade öppningen är inte lämpad för snabb på- och avlastning. Trailern har därför en rampanpassad konstruktion och en rullport.

Luftmotståndsvärden på personbilsnivå (cw).
MAN har ersatt backspeglarna mot kameror, integrerat bränsletankarna i karosseriet för optimal strömlinjeform och elektrifierat extrautrustning. Concept S förbrukar upp till 25 % mindre bränsle och hela kombinationen släpper följaktligen ut mindre koldioxid.

Förhöjd säkerhet.
EU har en vision om noll döda i trafiken. Tack vare förarhjälpsystem kan vi närma oss den här visionen. Många av dessa system är idag redan integrerade i lastbilar och bussar. Concept S / Aero Liner ger föraren bättre sikt, en energiabsorberande deformationszon och ett optimerat underkörningsskydd på sidan och baktill.

Reducerat rullmotstånd.
Till skillnad från dagens kombinationer med fem axlar har dragbilen för semitrailers Concept S med AeroLiner endast fyra axlar – vilket reducerar rullmotståndet och höjer energieffektiviteten. Utan att tumma på säkerheten.

Multifunktionell bakgavel. Bakgaveln på Aero Liner har en rampanpassad konstruktion. Rullportens taktravers kan lyftas upp och ger därmed optimal lasthöjd. Underkörningsskyddet baktill har utformats enligt senaste säkerhetsaspekter. Dessutom kan varningssymboler visas på bakgaveln med hjälp av en skärm för att varna efterföljande trafik vid riskfyllda situationer.

Direktiv 96/53/EG:
EU fastlägger storlek och vikt på nyttofordon i direktivet 96/53/EG – och därmed formen på dagens lastbilar. Direktivet förhindrar på så sätt den aerodynamiska potentialen av nyttofordon. Fordonsstudien Concept S / Aero Liner visar hur effektiv konstruktionen av lastbilar kan vara.


Tel.: +49 (0) 59 51/ 2 09-0
© 2012 - 2019
Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
| Bernard-Krone-Straße 1
| D-49757 Werlte | Tel. +49 (0) 5951/209-0; Fax +49 (0) 5951/209-98 268
Facebook

Facebook

KRONE bei YouTube

YouTube

KRONE bei XING

XING