DWC

Hur kan överskridande av godkänd axellast på dragbilens bakaxel minskas? KRONEs svar på den frågan är “Dynamic Wheel Base Control”, förkortat DWC. Vid användning av DWC-verktyget har treaxlade semitrailers samma funktioner som annars hade krävt lyftaxlar och/eller efterlöpande styraxlar.

Med hjälp av det innovativa DWC-verktyget, som är baserat på elektronisk luftfjädring, reduceras hjulbasen automatiskt genom att släppa ut tryck ur luftbälgarna på semitrailerns tredje axel. På så sätt avlastas kopplingsskivan och semitrailerns aggregat belastas högre. Den dynamiska hjulbaskontrollen reglerar automatiskt lasten på axlarna till godkänd axellast. Det nya DWC-systemet från KRONE rekommenderas särskilt när semitrailern har lastats på ett ogynnsamt sätt, till exempel när hela lasten placerats i främre delen av trailern eller när lasten är ojämnt fördelad efter att delar av den lastats av.

Nytt från KRONE är den manuella versionen av den dynamiska hjulbaskontrollen. Den kallas DWC Basic och skiljer sig från DWC Premium genom dess funktioner och mått. Här måste föraren aktivera den dynamiska hjulbaskontrollen genom en manöverkonsol på semitrailern innan start. Lasten på den sista axeln är inställd på 1,5 ton. Om dragbilen har motsvarande utrustning kan föraren aktivera rangeringshjälpen med en brytare i dragbilen.


Tel.: +49 (0) 59 51/ 2 09-0
© 2012 - 2019
Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
| Bernard-Krone-Straße 1
| D-49757 Werlte | Tel. +49 (0) 5951/209-0; Fax +49 (0) 5951/209-98 268
Facebook

Facebook

KRONE bei YouTube

YouTube

KRONE bei XING

XING