Kronegruppen fortsatt framgångsrik

Sedan fyra generationer och 110 år

Spelle i Tyskland, december 2016. Trots en betydande tillbakagång inom branschen för lantbruksmaskiner och trots att inte heller ideala villkor rådde på marknaden för lastbilssläp, kunde Kronegruppen ändå fortsätta den positiva utvecklingen under det gångna verksamhetsåret. Även om marknaden förblev problematisk hade Kronegruppen under verksamhetsåret 2015/2016 en omsättning på runt 1,8 miljarder euro, vilket återigen överträffar resultatet för föregående år (1,6 miljarder euro).

Omsättningen för Krone Lastbilssläp låg med 1,2 miljarder euro något över förra årets resultat. Omsättningen inom Tyskland hamnade på 362,8 miljoner euro (föregående år 328,0 miljoner euro), vilket innebär en ökning med 10,6 % jämfört med föregående år. Med en andel på 29,8 % är den tyska marknaden den viktigaste enskilda marknaden. Internationellt kunde Krone öka sin omsättning till 855,0 miljoner euro (föregående år 755,9 miljoner euro). Omsättningen låg i Västeuropa på 41,0 % och i Östeuropa på 26,6 % (föregående år 21,4 %).

Även inom området Lantbruksmaskiner kunde Krone under verksamhetsåret 2015/2016 återigen öka omsättningen och uppnådde 568,6 miljoner euro (föregående år 554,5 miljoner euro). Därav stod den tyska marknaden för 24,9 % (föregående år 27,9 %), den västeuropeiska marknaden för 32,5 % (föregående år 32,2 %), Nordamerika för oförändrat 20,5 %, Osteuropa för 10,7 % (föregående år 11,3 %) och övriga länder för 11,4 % (föregående år 8,1 %). De så kallade BiG Line-produkterna fortsatte att stå för merparten av omsättningen – till dem hör exakthackaren BiG X, den självgående slåtterkrossen BiG M och olika modeller av Krone storbals- och rundbalspressar.

Tack vare den uppnådda årsvinsten höjdes Kronegruppens egenkapital med 47,8 miljoner euro till 445,3 miljoner euro (föregående år 388,5 miljoner euro). Andelen eget kapital uppgick trots den ökade balansomslutningen till 47,8 % (föregående år 45,9 %). Koncernen förfogar över medel- och långfristigt kapital till en summa av 700,6 miljoner euro (föregående år 672,4 miljoner euro) . Därmed täcks inte bara anläggningstillgångarna, utan även hela varulagervärdet och större delen av alla fordringar.

Inom Tyskland uppnådde Kronegruppen en omsättning på totalt 504,5 miljoner euro. Det motsvarar i jämförelse med föregående år en ökning på 4,6 %. Ungefär 28,1 % av omsättningen i Tyskland uppnådde Krone inom området Lantbruksmaskiner och runt 71,9 % inom området Lastbilssläp. Totalt uppnådde Kronegruppen 28,2 % av företagets omsättning inom Tyskland (föregående år 29,4 %). Den internationella andelen hamnade med 71,8 % något över resultatet för föregående år (70,6 %) och steg med 126,2 miljoner euro till 1,28 miljarder euro. Det motsvarar ett plus på 10,9 %. 33,3 % av den internationella omsättningen stod området Lantbruksmaskiner för, medan Lastbilssläp stod för 66,7 %.

Medarbetare
Kronegruppen hade under det gångna verksamhetsåret i genomsnitt 4 281 medarbetare (fast anställd personal, föregående år 3 097). Därav var i genomsnitt 261 lärlingar (föregående år 220). Orsaken till den markanta ökningen av antalet medarbetare är utökningen av Kronegruppen Lastbilssläp genom fusionen mellan Krone och Brüggen. Därutöver har vi fastanställt inhyrd personal, särskilt inom området Lantbruksmaskiner på anläggningen i Spelle.

Investeringar för framtiden
Nära kunden – ett motto som Krone troget följer. Krone startade därför 2016 hela två nya dotterbolag inom området Lantbruksmaskiner – i Frankrike och Kina. Det är också skälet till varför vi har beslutat att flytta det amerikanska huvudkontoret från Memphis (Tennessee) till Shelbyville (Indiana) under kommande år. Inom området Lastbilssläp planerar Krone ett nytt Krone Center i Frankrike och Nederländerna. I Turkiet öppnade Krone ett nytt Center. Under det gångna verksamhetsåret färdigställdes även det nya Krone Used Center (försäljning av begagnade fordon) på anläggningen i Werlte.

I samband med fusionen mellan Fahrzeugwerk Bernard Krone och Brüggen har företaget även presenterat ett betydande investeringspaket för modernisering och digitalisering av produktionsanläggningarna för lastbilssläp. För anläggningen i Werlte har Krone till exempel budgeterat investeringar på runt 50 miljoner euro. På så sätt skapar Krone en grund för fortsatt internationell, hållbar och lönsam tillväxt på en marknad som präglas av allt hårdare konkurrens.

”Mjölkpriskrisen och effekterna av konflikten mellan Ryssland och Ukraina har påverkat våra affärsområden i stor utsträckning. Desto mer anmärkningsvärt är det att vi trots allt lyckades öka vår omsättning”, konstaterar vd Bernard Krone. Som den viktigaste nyckeln till Krones framgång ser han högkvalitativa produkter och stark innovationskraft. ”Dessutom uppskattar våra kunder vår filosofi som vi står för sedan 110 år som familjeföretag. Hos oss gäller än idag de värden som min gammelfarfar och firmans grundare, smeden Bernhard Krone, grundlade redan 1906 – nämligen flit, ärlighet, närhet till kunderna och sunt förnuft”, fortsätter Krone, som även ser positivt på företagets framtid. ”Även om vi räknar med en lätt tillbakagång av omsättningen under kommande verksamhetsår på grund av dyningarna efter mjölkpriskrisen inom affärsområdet Lantbruksmaskiner, är vi överlag optimistiska. Två globala megatrender – världsbefolkningens tillväxt samt konnektivitet och digitalisering, och till följd av detta en stigande efterfrågan på livsmedel och ökad varutransport – kommer på lång sikt att ha en positiv inverkan på Kronegruppens tillväxt.”


Ingo Lübs will be pleased to respond to any queries:
Tel. +49 (5951) 209-249
or by mail:ingo.luebs@krone.de


Tel.: +49 (0) 59 51/ 2 09-0
© 2012 - 2019
Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
| Bernard-Krone-Straße 1
| D-49757 Werlte | Tel. +49 (0) 5951/209-0; Fax +49 (0) 5951/209-98 268
Facebook

Facebook

KRONE bei YouTube

YouTube

KRONE bei XING

XING