Energieffektivitet

Kraftproduktion i stora fabriker har kopplats till stora förluster i energi eftersom den värme som alstras förblir mestadels oanvänd. Sedan början av 90-talet fordons fabriken av M / s Bernard Krone GmbH på Wertle har trampat vägen för energieffektivitet. De grundläggande ekonomiska och ekologiska idéen av styrning vid drift är att till fullo utnyttja produktions värmen på plats. Som exempel, kan detta användas för att värma varmvatten eller som processvärme för driften. Värme som genereras vid produktionen återvinns tillbaka in i värmesystem i vår fabrik.

Input:

  • 2,1 MW

Produktion:

  • 834 KW eleffekt
  • 988 KW värmeeffekt

Således är tekniken för värme kombinationen inte bara att genererar kraft, så omvandlar Krones kraftvärmepanna 87% av primärenergi till elektrisk energi och värmeenergi. Detta resulterar i en mycket högre bränsleutnyttjande än vad som skulle vara fallet med separat kraft och värme. I slutändan, sparar denna avsevärda mängd energi och emission.


Tel.: +49 (0) 59 51/ 2 09-0
© 2012 - 2019
Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
| Bernard-Krone-Straße 1
| D-49757 Werlte | Tel. +49 (0) 5951/209-0; Fax +49 (0) 5951/209-98 268
Facebook

Facebook

KRONE bei YouTube

YouTube

KRONE bei XING

XING