DocStop

Cele: Stowarzyszenie DocStop für Europäer e.V. zostało założone z zamiarem polepszenia opieki medycznej dla zawodowych kierowców pojazdów ciężarowych na trasach transeuropejskich.

DocStop jest usługą bez konieczności uczestnictwa w inicjatywie
– DocStop für Europäer e.V. –

Założyciele, opracowując europejski projekt pilotażowy, chcieli wnieść wkład w bezpieczeństwo na drogach oraz tworzenie ludzkich warunków pracy dla wszystkich zawodowych kierowców pojazdów ciężarowych w branży transportowej. Wcześniej przeprowadzona ankieta w grupie docelowej w Niemczech wykazała, że ponad 85 procent kierowców narzeka na niedostateczną opiekę medyczną w miejscu pracy. Celem projektu jest zapobieganie poważnym wypadkom komunikacyjnym spowodowanym jazdą z problemami zdrowotnymi i/lub samodzielnym leczeniem. Tworzenie wspólnych planów założenia stowarzyszenia oraz opracowanie projektu przez patrona inicjatywy, europarlamentarzystę, Dr. Dietera Lebrechta Kocha, oraz inicjatora DocStop, emerytowanego komisarza głównego policji, Rainera Bernickela, rozpoczęły się w 2007 roku.

Struktury
Stowarzyszenie DocStop für Europäer e.V. zostało założone zgodnie z podstawowymi wymogami prawnymi i dyrektywami. Wszyscy członkowie DocStop für Europäer e.V. pełnią funkcje honorowe w realizacji zaplanowanych celów w zakresie warunków ramowych. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Weimarze pod numerem akt: VR 1117/2008 NIP: 161/141/43514 Zespół DocStop dokłada wszelkich starań, aby grupie zawodowej kierowców pojazdów ciężarowych wspólnie z wieloma kompetentnymi partnerami zapewnić możliwie jak najbardziej adekwatną i łatwą w realizacji opiekę medyczną w trasie. Pomoc i wsparcie są tutaj realizowane pod wieloma różnymi względami. Jeśli chcą Państwo wspierać stowarzyszenie DocStop für Europäer e.V., prosimy o kontakt. Czekamy na Państwa!

INFORMACJE
podane są na stronie: www.docstop-online.eu Zainteresowanych lekarzy i szpitale prosimy o niezbędną pomoc i wsparcie. Jeśli chcą Państwo pomóc, prosimy o kontakt! Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom i osobom wspomagającym. Bez ich wsparcia finansowego i bezinteresownego poparcia nie udałoby się zrealizować tak dużej inicjatywy.

Partnerzy
Dzięki hojnym datkom partnerów z przemysłu oraz członkostwu sponsorów stowarzyszenie dysponuje obecnie środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji swoich celów. Pojawiająca się stale w dzisiejszych czasach kwestia – KOSZTÓW – w obliczu oczekiwanych skutków oraz późniejszych następstw w konflikcie sprzecznych wartości nie powinna mieć wpływu na uzupełnienie tej luki w opiece medycznej. W razie wątpliwości lub poważnych dolegliwości kierowca przed rozpoczęciem jazdy powinien zgłosić się do lekarza i w razie konieczności podobnie jak w innych zawodach poprosić o wystawienie zwolnienia lekarskiego. Nadużycia nie mogą stać się zwykłą praktyką. W przeciwnym razie cała akcja zostanie postawiona pod znakiem zapytania. Należy przyjąć do wiadomości, że niniejsza inicjatywa nie zastąpi wizyty u lekarza rodzinnego bądź specjalisty. Naszym celem jest zapewnienie opieki medycznej w trasie w poważnych, indywidualnych przypadkach.

Praktyczne porady
Tylko zdrowy kierowca jest również bezpiecznym kierowcą i nie stwarza zagrożenia dla samego siebie ani innych uczestników ruchu. Inicjatywie DocStop für Europäer e.V. udało się znaleźć kompetentnych partnerów dla wszystkich ważnych działań. Jednym z partnerów DocStop jest ADAC Truck Service z INFOLINIĄ. Wszystkie połączenia z płatną infolinią DocStop pod numerem tel. 01805 112 024 są przyjmowane przez centralę serwisową. Pracownicy centrali w zależności od lokalizacji osoby telefonującej niezwłocznie podają nazwisko i numer telefonu najbliższego lekarza DocStop. Dla zawodowych kierowców oznacza to: krótką drogę – szybkie połączenia – minimalne straty czasowe przy planowaniu dyspozycji – optymalną pomoc – większe bezpieczeństwo osobiste – promocję zdrowia. Centrala ADAC Service jest dostępna przez 24 h na dobę. Osoby potrzebujące pomocy są obsługiwane we wszystkich językach europejskich. Za minutę połączenia z niemieckiej sieci stacjonarnej nalicza się opłatę 0,14 centów. Koszty połączeń z sieci innych operatorów mogą być inne.

Jakie inne możliwości są dostępne
Oprócz tego w oprogramowaniu firmy Map & Guide zamieszczono pełne adresy lekarzy i szpitali biorących udział w inicjatywie DocStop. Na stronie internetowej DocStop zamieszczono plik PDF z wszystkimi adresami lekarzy do pobrania.

Czego mogę się spodziewać w gabinecie
Każdy gabinet lekarski lub każdy szpital jest oddalony od danej lokalizacji DocStop (parking samochodowy lub zjazd z autostrady) zwykle maksymalnie o cztery kilometry. Dzięki temu znacznie skraca się trasa i czas do jej pokonania. Często zostały podane parkingi w pobliżu gabinetu. Wszyscy lekarze uczestniczący w inicjatywie DocStop zobowiązali się do pomocy medycznej kierowcom odwiedzającym ich gabinety w szybkim czasie bez dłuższego oczekiwania.

Sytuacja prawna w Niemczech
§ 1 Zasady podstawowe
(1) Uczestnictwo w ruchu drogowym wymaga ciągłego zachowania ostrożności i uwzględniania innych uczestników ruchu. (2) Każdy uczestnik ruchu musi zachowywać się w taki sposób, aby żaden inny uczestnik nie został uszkodzony, nie był zagrożony lub bardziej ograniczony albo obciążony niż wynika z okoliczności, których nie da się uniknąć.

§ 2 Rozporządzenie w sprawie prawa jazdy
W paragrafie 2 niem. rozporządzenia w sprawie prawa jazdy zapisano, że osoba, która z uwagi na brak sprawności fizycznej i psychicznej nie może bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym, może być jego uczestnikiem tylko wówczas, gdy dołoży starań, aby inni uczestnicy nie byli zagrożeni.

Nieprzestrzeganie tych postanowień w najgorszym razie w zależności od okoliczności może również mieć skutki karnoprawne. Aktualne informacje na temat inicjatywy DocStop można w każdej chwili znaleźć na naszej stronie www.docstop-online.eu. Pytania prosimy kierować na adres mailowy: rbernickel@t-online.de.

Czym jest DocStop? (PDF)


  PL - Jak działa DocStop? KRONE
 
  DocStop stacje KRONE
 

DocStop aktualny (PDF)


  PL - Bezpieczna droga przez zimę KRONE

Tel.: +48 61 / 8147211
© 2012 - 2018
Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
| Bernard-Krone-Straße 1
| D-49757 Werlte | Tel. +49 (0) 5951/209-0; Fax +49 (0) 5951/209-98 268
Facebook

Facebook

KRONE bei YouTube

YouTube

KRONE bei XING

XING