Dr Bernard Krone (po prawej) i Philip von dem Bussche (po lewej)

Philip von dem Bussche obejmuje przewodnictwo w radzie Grupy Krone

Spelle, 26 lutego 2015 r. – Na ostatnim posiedzeniu rady firmy Krone w lutym nowym jej członkiem został Philip Freiherr von dem Bussche. Rolnik i magister w dziedzinie zarządzania przejął jednocześnie przewodnictwo w radzie, zastępując 75-letniego dr inż. honoris causa Bernarda Krone, który pozostaje w radzie firmy Krone jako członek honorowy.

„Bardzo cieszymy się, że radę firmy Krone zasili tak wybitny znawca branży, jak Philip von dem Bussche. Jako wykwalifikowany rolnik i absolwent szkoły handlowej von dem Bussche nie tylko mówi językiem naszych klientów, lecz także wnosi doskonałą znajomość produktów oraz bliski kontakt z klientem. A to właśnie te czynniki decydują o sukcesie firmy: potrzebna jest nie tylko wysoka jakość produktów oraz innowacyjność, lecz także bliski kontakt z klientami i pozostawanie z nimi w ciągłym dialogu. To główne filary sukcesu firmy Krone”, twierdzi dr Bernard Krone, który oddał przewodnictwo na własną prośbę.

65-letni Philip von dem Bussche posiada długoletnią praktykę rolniczą. Po zdaniu matury, odbyciu służby wojskowej i zdobyciu zawodu rolnika w 1975 r. ukończył studia na kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw w Kolonii i od tamtego czasu jako niezależny rolnik zarządzał majątkiem Ippenburg. Ippenburg znajduje się w posiadaniu jego rodziny od XIV w. i w 2013 r. przejęło zarządzanie majątkiem dwudzieste drugie pokolenie. Od 1990 r. von dem Bussche wraz ze wspólnikiem zajmował się tworzeniem kolejnego gospodarstwa rolnego w Krostitz w Saksonii. Oprócz tego angażował się także w gremiach Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego (DLG), którego prezesem był w latach 1997-2005. Od października 2005 r. von dem Bussche był członkiem zarządu największego niemieckiego przedsiębiorstwa hodowlano-nasiennego – KWS Saat AG, którego rzecznikiem był od 2008 r. do czasu przejścia na emeryturę (koniec 2014 r.). Ponadto von dem Bussche zasiada w kilku zespołach doradczych i radach nadzorczych.

Rada firmy Krone
W 2001 r. firma Krone powołała dla holdingu radę, w skład której wchodzi jeden członek rodziny (dr Bernard Krone) i obecnie cztery osoby nie należące do rodziny, które same z sukcesami prowadzą lub prowadziły firmy. Członkowie rady nie należący do rodziny zasadniczo nie mają żadnych powiązań biznesowych, prywatnych lub finansowych z Grupą Krone. Do zadań rady należy doradzanie w sprawach strategicznego ukierunkowania Grupy Krone oraz integrowanie pomysłów osób nienależących do rodziny w celu zwiększenia obiektywności. Obecnie członkami rady oprócz dr. Bernarda Krone są Bernard ten Doeschate, dr Wilhelm-Friedrich Holtgrave i Bernd Meerpohl.


W przypadku pytań należy zwracać się do
Ingo Lübs: Tel. +49 (0)5951 209-249
lub e-mail: ingo.luebs@krone.de


Tel.: +48 61 / 8147211
© 2012 - 2018
Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
| Bernard-Krone-Straße 1
| D-49757 Werlte | Tel. +49 (0) 5951/209-0; Fax +49 (0) 5951/209-98 268
Facebook

Facebook

KRONE bei YouTube

YouTube

KRONE bei XING

XING