Krone utrzymuje obrany kurs

Wzrost obrotów do poziomu 1,6 mld euro.

Spelle, styczeń 2015 r. – W minionym roku obrotowym Grupa Krone uzyskała obroty na poziomie przekraczającym 1,6 mld euro, co oznacza wzrost rzędu 9% w porównaniu z rokiem ubiegłym (w roku ubiegłym obroty wynosiły 1,5 mld euro). Obroty z transakcji krajowych Grupy Krone wzrosły o 5% w porównaniu z rokiem ubiegłym, osiągając poziom 459 mld euro. Równocześnie odnotowano także wzrost obrotów z tytułu eksportu towarów: uzyskano wynik 1167 mld euro, czyli o 11% więcej niż w roku ubiegłym. Tym samym 28% obrotów Grupy Krone przypada na sprzedaż na terenie Niemiec (w roku ubiegłym 29%), a 72% na eksport towarów (w roku ubiegłym 71%).

W branży pojazdów użytkowych obroty Krone zwiększyły się o prawie 17%, osiągając 1,08 mld euro (w roku ubiegłym 925 mld EUR), co umacnia pozycję koncernu na tym trudnym i konkurencyjnym rynku. Rynek niemiecki jest nadal najważniejszym miejscem zbytu dla firmy Krone: sprzedaż dla klientów niemieckich stanowi 28% całkowitej wartości obrotu. Na rynkach zagranicznych, wśród których największe znaczenie ma Skandynawia, kraje nadbałtyckie i Europa Wschodnia, udało się zwiększyć obroty o 20%, z 647 mln euro do 776 mln euro.

Po czterech latach niezwykle wysokich obrotów, osiąganych w sektorze techniki rolniczej, gdzie sprzedaż maszyn i części zamiennych firmy Krone odnotowywała ponadprzeciętny wzrost, wyniki za rok obrotowy 2013/2014 wykazały w tym obszarze niewielką tendencję zniżkową. Obroty w sektorze techniki rolniczej wyniosły 548 mln euro (rok ubiegły: 564 mln euro). Struktura tych obrotów kształtuje się następująco: 28% przypada na rynek niemiecki, 33% na rynki Europy Środkowej i Północnej, 14% na rynki Europy Wschodniej oraz 25% na kraje zamorskie.

Na dzień bilansowy osiągnięto zwiększenie kapitału własnego z 316 mln euro do poziomu prawie 354 mln euro. Wskaźnik udziału kapitału własnego wzrósł z 43,9% do 46,4%. Grupa Krone dysponuje średnio- i długoterminowym kapitałem wynoszącym 614 mln euro (ubiegły rok: 584 mln euro).

Inwestycje, strategie, pracownicy
W minionym roku obrotowym Grupa Krone kontynuowała planowe inwestycje w zakładzie Spelle. Nowy budynek centrum technologicznego stanowi przykład konsekwentnego wdrażania planu „MBK 2015”, rozpoczętego w 2010 roku, a ukierunkowanego na trwałą restrukturyzację procesów w fabryce maszyn.

Celem inwestycji realizowanych w pionie pojazdów użytkowych był rozwój nowej osi do naczep Krone, a także budowa naczepy zgodnie z koncepcją „All-in-Krone”. Cechą tego pojazdu jest wyposażenie go we wszystkie części marki Krone, posiadające numer części zamiennych nadawany przez Krone. Dzięki temu przedsiębiorstwa transportowe mogą kierować swoje wszelkie pytania dotyczące serwisowania, konserwacji i części zamiennych do jednego, osobistego doradcy. Równolegle do powyższych działań firma Krone umocniła swoją pozycję na rynku usług i w ramach obsługi pojazdów użytkowych uruchomiła zupełnie nową platformę sklepu internetowego. Inwestycje realizowane przez Krone objęły również obszar zarządzania danymi i budowę centrów kompetencji w Spelle i Werlte.

Przeciętny poziom globalnego zatrudnienia (pracownicy zatrudnieni na stałe) w koncernie Krone wzrósł w roku obrotowym 2013/2014 do 2614 osób (w roku ubiegłym: 2406). Liczba ta obejmuje również 203 stażystów i praktykantów (w roku ubiegłym: 139). Wzrost poziomu zatrudnienia wynika m.in. z przejęcia przez firmę wielu pracowników tymczasowych, którym zaproponowano stanowiska pracowników produkcyjnych w pionie techniki rolniczej w zakładzie Spelle.

„Miniony rok obrotowy był dla nas czasem wytężonej pracy, ale i wielu sukcesów”, podkreśla dyrektor zarządzający Bernard Krone. „Działaliśmy w pełni odpowiedzialnie i skrupulatnie wykonaliśmy postawione sobie zadania. Jesteśmy obecnie nie tylko wiodącym oferentem techniki produkcyjnej, ale również staliśmy się kompleksowym usługodawcą, dzięki czemu umocniliśmy swoją pozycję na rynku maszyn i pojazdów”. Na tym solidnym fundamencie będziemy budować nasz sukces w ciągu kolejnych lat, nadal obierając kurs ekspansji i rozwoju na dotychczasowych i nowych rynkach”.


W przypadku pytań należy zwracać się do
Ingo Lübs: Tel. +49 (0)5951 209-249
lub e-mail: ingo.luebs@krone.de


Tel.: +48 61 / 8147211
© 2012 - 2018
Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
| Bernard-Krone-Straße 1
| D-49757 Werlte | Tel. +49 (0) 5951/209-0; Fax +49 (0) 5951/209-98 268
Facebook

Facebook

KRONE bei YouTube

YouTube

KRONE bei XING

XING