Grupa Krone niezmiennie na dobrym kursie

Spelle, grudzień 2016 – mimo, że branża techniki rolniczej na całym świecie przechodziła znaczącą recesję, a rynek pojazdów użytkowych nie oferował idealnych warunków, w minionym roku obrotowym Grupa Krone odnotowała pozytywny rozwój. W ciągle niełatwym otoczeniu rynkowym Grupa Krone wypracowała w roku obrotowym 2015/2016 przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 1,8 mld euro, przekroczywszy tym samym poziom z poprzedniego roku (1,6 mld euro).

Przychody ze sprzedaży w obszarze pojazdów użytkowych wynoszące ok. 1,2 mld euro były nieco większe niż rok wcześniej. Obroty na rynku niemieckim wyniosły 362,8 mln euro (poprzedni rok 328,0 mln euro), co oznacza wzrost o 10,6% w porównaniu do wartości z poprzedniego roku. Stanowiąca 29,8% obrotów sprzedaż w Niemczech pozostaje najważniejszym rynkiem. Także na rynkach zagranicznych udało się zwiększyć obroty do 855,0 mln euro (poprzedni rok 755,9 mln euro). Obroty w krajach Europy Zachodniej stanowiły 41% całości obrotów, a na rynkach wschodnioeuropejskich 26,6% (poprzedni rok 21,4%).

W obszarze techniki rolniczej także udało się nieco zwiększyć obroty, odnotowując za rok obrotowy 2015/2016 wartość na poziomie 568,6 mln euro (poprzedni rok 554,5 mln euro). Przyczynił się do tego rynek niemiecki osiągając, 24,9% (poprzedni rok 27,9%), rynki zachodnioeuropejskie, na których odnotowano 32,5% (poprzedni rok 32,2%), Ameryka Północna z wynikiem 20,5% Europa Wschodnia, gdzie osiągnięto 10,7% (poprzedni rok 11,3%) oraz pozostałe kraje z wynikiem 11,4% (poprzedni rok 8,1%). Głównym obszarem generującym obroty pozostają tak zwane produkty BiG Line, takie jak samobieżny silosokombajn BiG X, samobieżna kosiarka o dużej mocy BiG M oraz różne rodzaje pras do dużych kostek lub pras do belowania.

Dzięki osiągniętej nadwyżce rocznej kapitał własny Grupy Krone zwiększył się o 47,8 mln euro i wynosi obecnie 445,3 mln euro (poprzedni rok 388,5 mln euro). Mimo wzrostu sumy bilansowej wskaźnik kapitału własnego wyniósł 47,8% (poprzedni rok 45,9%). Koncern dysponuje średnio- i długoterminowym kapitałem wynoszącym 700,6 mln euro (poprzedni rok: 672,4 mln euro). Pokrywa on nie tylko majątek trwały, ale także całość zapasów oraz większość należności.

W Niemczech Grupa Krone odnotowała łączne obroty na poziomie 504,5 mln euro. W porównaniu do poprzedniego roku oznacza to wzrost o 4,6%. Około 28,1% obrotów w Niemczech wygenerowano w obszarze techniki rolniczej, 71,9% w obszarze pojazdów użytkowych. Łącznie Grupa Krone uzyskała 28,2% swoich obrotów w Niemczech (poprzedni rok 29,4%). Udział obrotów za granicą wyniósł 71,8%, czyli nieco więcej niż w roku poprzednim (70,6%), osiągając 1,28 mld euro, czyli więcej o 126,2 mln euro. Odpowiada to wzrostowi o 10,9%. 33,3% obrotów zagranicznych koncern Krone wygenerował w obszarze techniki rolniczej, a 66,7% przypadło na technikę pojazdów użytkowych.

Pracownicy
W mijającym roku obrotowym Grupa Krone zatrudniała średnio 4281 pracowników na całym świecie (pracownicy zatrudnieni na stałe, poprzedni rok 3097). Liczba ta obejmuje średnio 261 praktykantów (rok poprzedni 220). Przyczynę znacznego wzrostu liczby pracowników stanowi rozszerzenie Grupy Krone Pojazdy Użytkowe w wyniku połączenia firm Krone i Brüggen. Ponadto, szczególnie w obszarze techniki rolniczej, pracownicy okresowi w zakładzie produkcyjnym Spelle zostali przyjęci na stałe.

Inwestycje w celu zabezpieczenia przyszłego rozwoju
Blisko klienta – Krone konsekwentnie działa w myśl tej dewizy. Dlatego też w obszarze techniki rolniczej w 2016 roku utworzono dwie nowe spółki zależne – we Francji i w Chinach. Również decyzja o przeniesieniu w najbliższych latach amerykańskiej siedziby głównej z Memphis (Tennesse) do Shelbyville (Indiana) została podjęta zgodnie z tą myślą. W obszarze pojazdów użytkowych Krone planuje utworzenie nowego centrum we Francji i w Holandii. W Turcji nowe centrum zostało już otwarte. Ponadto w mijającym roku obrotowym ukończono nowy Krone Used Center (sprzedaż pojazdów używanych) w lokalizacji Werlte.

W ramach połączenia zakładu produkcji pojazdów Krone z Brüggen przedsiębiorstwo zapowiedziało także znaczący pakiet inwestycji w modernizację i digitalizację zakładów produkcji pojazdów użytkowych. W samym tylko zakładzie w Werlte koncern Krone zaplanował inwestycje na poziomie ok. 50 mln euro. W ten sposób firma tworzy podstawy dla dalszego konsekwentnego i przynoszącego zyski rozwoju na arenie międzynarodowej w coraz trudniejszym otoczeniu konkurencyjnym.

„Kryzys związany z cenami mleka oraz konflikt między Rosją a Ukrainą to wydarzenia mające odczuwalny wpływ na obszary naszej działalności. Tym bardziej należy podkreślić, że mimo to udało nam się zwiększyć obroty”, tak sytuację podsumowuje Bernard Krone, zarządzający właściciel. Podstawę sukcesu Krone widzi on w wysokiej jakości produktach oraz dużym potencjale innowacyjności. „Oprócz tego nasi klienci cenią sobie naszą filozofię, którą już od 110 lat konsekwentnie realizujemy w naszym rodzinnym przedsiębiorstwie. Do dziś realizujemy wartości, jakim już w 1906 roku hołdował mój pradziadek i założyciel firmy, mistrz kowalstwa Bernard Krone – a mianowicie pracowitość, uczciwość, bliski kontakt z klientem i zdrowy rozsądek”, kontynuuje Krone, który także optymistycznie widzi perspektywy przedsiębiorstwa na przyszłość. „Nawet jeżeli w bieżącym roku obrotowym przewidujemy lekki spadek obrotów w obszarze techniki rolniczej w związku ze skutkami kryzysu na rynku mleka, to zasadniczo jesteśmy optymistami. W dłuższej bowiem perspektywie dwa światowe megatrendy – wzrost ludności na świecie oraz sieć powiązań i digitalizacja – a także wynikający z nich rosnący popyt na żywność i rozwój transportu towarowego – będą miały pozytywny wpływ na przyszłość Grupy Krone.”


W przypadku pytań należy zwracać się do
Ingo Lübs: Tel. +49 (0)5951 209-249
lub e-mail: ingo.luebs@krone.de


Tel.: +48 61 / 8147211
© 2012 - 2018
Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
| Bernard-Krone-Straße 1
| D-49757 Werlte | Tel. +49 (0) 5951/209-0; Fax +49 (0) 5951/209-98 268
Facebook

Facebook

KRONE bei YouTube

YouTube

KRONE bei XING

XING