Z myślą o przyszłości

Obroty Krone sięgają 1,6 mld euro

Spelle, grudzień 2015 r. – mimo ogólnie trudnej sytuacji na rynku (kryzys na Ukrainie, zniesienie kwot mlecznych itp.) w roku gospodarczym 2014/2015 Grupa Krone uzyskała obroty w wysokości 1,6 mld euro, czyli nieco wyższe niż rok wcześniej. Obroty Grupy Krone odnotowane w Niemczech wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 23,7 mln euro (5,2%) do 482,5 mln euro. Około 32,0% odnotowanych obrotów przypadło na technikę rolniczą, 68% na pojazdy użytkowe. Zatem 29,4% swoich obrotów Grupa Krone uzyskała w Niemczech (rok wcześniej odsetek ten wynosił 28,2%).

W zakresie obrotów wygenerowanych poza granicami kraju odnotowano niewielki spadek – z 11,8 mln euro (-1,0%) na 11,558 euro. 34,6% obrotów wygenerowanych za granicą przypadło na technikę rolniczą, natomiast 65,4% na pojazdy użytkowe. Oznacza to, że udział wyników odnotowanych za granicą wynosi 70,6%, czyli niewiele mniej niż rok wcześniej (71,8%).

W obszarze pojazdów użytkowych obroty Krone utrzymały się na poziomie sprzed roku i wyniosły około 1,1 mld euro. 30,3% obrotów odnotowano w Niemczech, co sprawia, że jest to wciąż najważniejszy rynek. Tu obroty wzrosły o ponad 8%, osiągając 328 mln euro. Na rynkach zagranicznych Krone uzyskało obroty w wysokości 755,9 mln euro (rok wcześniej 775,8 mln euro). Do najważniejszych rynków zbytu należą rynki zachodnioeuropejskie, których udział wynosi 45,5% (rok wcześniej 43,1%) oraz Europa Wschodnia – 21,4% (rok wcześniej 24,1%).

Mimo niekorzystnych wskaźników rynkowych w minionym roku gospodarczym w obszarze techniki rolniczej Krone zdołało nieco zwiększyć obroty do wysokości 554,5 mln euro (rok wcześniej 547,9 mln euro). Do osiągnięcia takiego wyniku przyczynił się rynek niemiecki – 27,9% (rok wcześniej 28,5%), rynki zachodnioeuropejskie – 32,2% (rok wcześniej 31,9%), Europa Wschodnia 11,3% (rok wcześniej 12,8%), Ameryka północna – 20,5% (rok wcześniej 16,2%) i pozostałe kraje 8,1% (rok wcześniej 10,6%).

Roczny zysk netto w wysokości 37,2 mln euro przyniósł wzrost kapitału własnego na dzień bilansu z 354,0 mln do 388,5 mln euro. W wyniku zwiększenia sumy bilansowej udział procentowy kapitału własnego nieznacznie spadł z 46,4% do 45,9%. Koncern posiada średnio i długoterminowy kapitał w kwocie 672,4 mln euro (rok wcześniej 614,3 mln euro). Pozwala to nie tylko na pokrycie majątku trwałego i całości zapasów, lecz także wszystkich należności.

Inwestycje na zabezpieczenie przyszłości
Po tym jak w ubiegłym roku gospodarczym na nowo rozplanowano i zaprojektowano fabrykę maszyn rolniczych w Spelle, teraz podobne działanie obejmie pojazdy użytkowe. W ramach projektu „Progress 2020” kontynuowany będzie proces synchronizacji zakładów produkcyjnych pojazdów użytkowych Krone i osi Krone w pięciu lokalizacjach (Werlte, Tire/Turcja, Lübtheen, Herzlake, Dinklage) w zakresie wydajności, IT i jakości produktów. W zakładach w Werlte i Dinklage już zaczęto nowe inwestycje budowlane. Ponadto Krone kontynuuje także inwestycje w rozwój dystrybucji zarówno w obszarze techniki rolniczej, jak i pojazdów użytkowych. Celem tych działań jest jeszcze bardziej wyraźne zbliżenie się do klienta i dbanie o długofalowe relacje z obecnymi klientami, zarówno na nowych, jak i aktualnych rynkach. W ramach ofensywy usługi koncepcji „All-in-Krone-Trailer”, w roku finansowym 2014/2015 Krone zrealizowało wzorcowe projekty, które zostały bardzo dobrze przyjęte przez klientów.

Średnia liczba (stałych) pracowników w skali globalnej koncernu Krone wzrosła w roku gospodarczym 2014/2015 do poziomu 3097 (rok wcześniej 2614). Wśród nich znajduje się średnio 220 stażystów (rok wcześniej 203). Wzrost liczby pracowników wynika między innymi z zatrudnienia pracowników tymczasowych na stałe.

„Oczywiście w minionym roku gospodarczym odczuliśmy zniesienie kwot mlecznych oraz skutki kryzysu na Ukrainie. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w roku gospodarczym 2014/2015”, podsumowuje Dyrektor Generalny Bernard Krone. „Mimo to w tej chwili czujemy, że zarówno w obszarze techniki rolniczej, jak i pojazdów użytkowych intensywnie trzeba walczyć o pozyskiwanie nowych transakcji. Ponadto w ciągu ostatnich lat Krone było w stanie co roku zwiększać obroty, w tym roku nie jest to możliwe. Dlatego ostrożnie planujemy następny rok finansowy i wychodzimy z założenia, że obroty mogą spaść o kilka procent”.

O przedsiębiorstwie Krone:
Rodzinne przedsiębiorstwo Krone jest jednym z liderów rynku pojazdów użytkowych i techniki rolniczej. Wśród produktów Krone z kategorii pojazdów użytkowych znajdują się naczepy furgonowe, naczepy skrzyniowe, naczepy podkontenerowe systemy wymienne, przyczepy i zabudowy ciągników siodłowych. W obszarze techniki rolniczej Krone koncentruje się na technice przygotowania pasz, produkcji kosiarek dyskowych, zgrabiarek karuzelowych, wózków załadowczych i dozujących, pras formujących duże bele oraz obu pojazdów samojezdnych Big M (wysokowydajna kosiarka) oraz Big X (sieczkarnia polowa).


W przypadku pytań należy zwracać się do
Ingo Lübs: Tel. +49 (0)5951 209-249
lub e-mail: ingo.luebs@krone.de


Tel.: +48 61 / 8147211
© 2012 - 2018
Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
| Bernard-Krone-Straße 1
| D-49757 Werlte | Tel. +49 (0) 5951/209-0; Fax +49 (0) 5951/209-98 268
Facebook

Facebook

KRONE bei YouTube

YouTube

KRONE bei XING

XING